Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Digitized Fluid Transport

Alternativ tittel: Digitized Fluid Transport

Tildelt: kr 2,3 mill.

Boreoperasjoner krever store volumer av borevæsker, med spesifikke kravt til innhold og kvalitet. Transport av væske mellom rigg og landanlegg innebærer både en betydelig direkte kostnad samt utslipp av CO2. I motsetning til logistikkoperasjoner i landbaserte industrier, er logistikk av borevæske gjennomført gjennom flere ukoordinerte ledd og preges av manuelle prosedyrer med sparsommelig og til dels motstridende data. Volumet som forventes av borepersonell, volumet registrert som faktureringsgrunnlag og volumet som blir pumpet ombord rigg kan være tre forskjellig verdier, rapportert gjennom epost eller telefon. Væskeinnholdet og kvaliteten forblir i mellomtiden uverifisert inntil det blir manuelt testet ombord på rigg. Mangel på kvalitetssikrede, digtale data resulterer i suboptimal planlegging. Hvis et skips tank har inneholdt oljebasert borevæske, må tanken rengjøres før vannbasert borevæske kan lastes ombord. Historikken av tankinnholdet er imidlertid ikke tilgjengelig for systemer for logistikkoptimalisering. Resultatet blir at flere skip enn nødvendig blir omdirigert mellom Mongstad landanlegg og Sløvåg renseanlegg. Feil gjennom manuelle prosedyrer kan også føre til oljeforurensing av vannbasert borevæske. Dette øker operasjonelle kostnader, siden brukt borevæske ikke kan tømmes mot sjø, men må reprosseseres ved landanlegg. Dette prosjektet tar mål om å bedre dette gjennom å digitalisere væskehåndtering. Sensorer vil måle tetthet, volum og rheologi ved havn og ved rigg. Skipets tankhistorikk vil bli sporbar, og maritime-, rigg- og logistikkoperasjoner vil dele de samme datasettene på væsken. Data vil bli tilgjengeliggjort på en platform som letter automatisk og digitalisert rapportering, reduserer papirarbeid og tilfører mulgihet for analyser gjennom hele væskens livsløp, inkludert både flåteplaner og planlegging av boreoperasjoner.

Prosjektet avsluttes uten resultat.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk