Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

LedaFlow model accuracy improvements required for tighter design to help lower project development and operations costs

Alternativ tittel: LedaFlow modellnøyaktighetsforbedringer påkrevd for lavere kost ved feltutvikling og drift

Tildelt: kr 2,3 mill.

Forståelse av flerfase strømningsoppførsel i langdistanse flerfase transport rørledninger har blitt ansett som et nøkkelelement for utvikling av nye olje- og gass oppdagelser. Spesielt er utvikling på dypt vann og i arktiske områder mere komplekst på grunn av tekniske- og miljømessige utfordringer. For å kunne designe og operere slike systemer med lavere oljepris enn i dag, er det avgjørende med mere nøyaktige prediksjoner av flerfase strømning i brønner og rørledninger. Med sine unike egenskaper kan Kongsberg sin software gi mere detaljert informasjon om flerfase strømningsoppførsel, og gjøre det mulig for operatørene og betydelig redusere operasjonell risiko, samt å muliggjøre utvikling av nye og kostnadseffektive produksjonssystem design. Prosjektets hovedmål er å identifisere forbedringer i eksisterende software og foreta forsknings- og utviklingsaktiviteter for å utbedre dem. Dette vil løfte softwarens nøyaktighet opp på et høyere nivå. Forbedringer som har blitt identifisert er termisk modellering over choke ventiler og forbedrede modeller for prediksjoner av lange væskeslugger i lengre tie-backs. Dette vil bidra til mer optimale rørdesign og redusere bruken av kjemiske hydratinhibitorer samt optimalisert dimensjonering av slug catchere. Et rammeverk i LedaFlow med forbedringer for emulsjoner og skum vil bli sett på. Hovedmålet med dette arbeidet er å legge grunnlaget for å gjøre LedaFlow i stand til å håndtere strømmer med delvis stabiliserte dispersjoner, og lette modellering av tidsmessig og romlig utvikling av emulsjoner. Vellykket pilotering og validering av nye modeller og funksjonalitet er avgjørende for å sikre tilstrekkelig tiltro i resultatene disse modellene predikterer. Derfor vil dette prosjektet også inkludere pilot studier for å bekrefte anvendelse, nøyaktighet, robusthet og brukervennlighet av LedaFlow® med ny funksjonalitet. Prosjektet har to hovedpartnere: SINTEF og Kongsberg, men det er også støttet av flere operatørselskaper i olje- og gassindustrien fra et validerings- og brukerperspektiv.

Agreed that project results are not to be published

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk