Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilottest av undervanns elektrisk aktuator

Alternativ tittel: Pilot test of subsea Electric actuator.

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektet har som mål å utføre pilottesting av en elektrisk aktuator for undervanns bruk. Dette har sin bakgrunn i at flere oljeselskaper jobber med å utvikle hel-elektriske løsninger for undervanns kontrollsystemer. Dette betyr i praksis at man fjerner all bruk av hydrauliske løsninger på undervannstrukturer med tilhørende kostbare forsyningskabler og kontrollutstyr, og erstatter disse med enklere elektriske kabler, og tilhørende rene elektriske løsninger på kommunikasjon og styring av alle undervanns ventiler og instrumenter. En aktuator er definert som den komponenten som styrer og regulerer mekaniske komponenter slik at disse kan bevege seg, enten som en rotasjon eller som en en-akset bevegelse i to retninger. I dette prosjektet skal man kvalifisere og teste en slik elektrisk aktuator for bruk mot en undervanns strupeventil, som benyttes for regulering av mengden olje/gass som produseres.

Prosjektet har bidratt til å fremstille en ren elektrisk løsning for lineær bevegelse av komponenter i ventiler og andre mekaniske undervanns komponenter. Dette bidrar til reduserte kostnader gjennom redusert bruk av hydrauliske linjer/koplinger, og er et bidrag i satsingen mot hel-elektriske løsninger for undervannskompletterte brønner. Produktet vil bidra til å styrke konkurranseevnen til selskapet, siden denne type løsninger vil etterspørres i økende grad i tiden fremover.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk