Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norsk Mediekonferanse 2018: Det nye medielandskapet - blindsoner og mangfold.

Tildelt: kr 91 648

Norsk medieforskerlags høstkonferanse 2018 arrangeres ved Nord universitet i Bodø i oktober 2018 og har tittelen Det nye medielandskapet - blindsoner og mangfold. På grunn av endringer i den globale konkurransesituasjonen utfordres nyhetsmediene fra flere hold og medielandskapet endres. Nye teknologier, nye brukermønster, bortfall av tradisjonelle forretningsmodeller og nye medieaktører på markedet fører til at mediene må rasjonalisere, tenke nytt både om innhold og form og etablere nye samarbeidsformer og nye inntektskilder. Dette ønsker vi å belyse gjennom at forskere fra inn og utland presenterer sine ferskeste forskningsresultat. Vi får i 2018 presentert forskning om blindsoner og demokratiunderskudd, om sosiale medieaktører, om mediebilder av terror og om mangfold i journalistikken. Behovet for informasjon, underholdning, felles debattarenaer og ulike perspektiver på samfunnet vil utvilsomt finnes i fremtiden, men ingen vet helt hvordan utviklingen blir og hvilke arenaer dette foregår på. Mediekonferansen i Bodø ønsker derfor å rette oppmerksomheten både mot dagens medielandskap og mot det medielandskapet som kommer, hvor struktur og teknologi endrer seg, hvor nytt innhold skapes og hvor mediebrukere beveger seg på nye måter i nye medielandskap. Norsk mediekonferanse tar dermed også fatt i mediemangfoldsutvalgets bekymring for at det er «selve infrastrukturen i folkestyrets offentligheter som er under press» (NOU 2017:7, s.9) og som dermed trenger forskningens oppmerksomhet.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder