Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

SuperCap - On-chip superkondensator for IoT

Alternativ tittel: SuperCap - On-chip supercapacitor for IoT

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

282140

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Superkondensatorer kan forenklet forklares som en type oppladbart batteri, men som skiller seg ut fra oppladbare batteriene vi kjenner fra daglig bruk ved at de: 1) Kan sykles (lades opp og lades ut) millioner av ganger, noe som er mye bedre enn batteri (typisk < 1000 sykluser). 2) Kan lagre forholdsvis lite energi (lav energitetthet). 3) Kan lades opp ekstremt raskt og levere ekstremt mye energi på en gang (høy krafttetthet). En vesentlig begrensning i det å lage trådløs og miniatyrisert elektronikk ligger i energiforsyningssystemet. Her er det levetiden og størrelsen på batteriet som oftest er de begrensende faktorene. En måte å løse denne utfordringen på, er å kombinere et vanlig batteri (energilager) med en superkondensator (kraftforsyning og forlenget batterilevetid). Batteriet, som i seg selv ikke kan levere tilstrekkelig kraft til applikasjonen (eksempelvis dataoverføring), lader i stedet opp superkondensatoren, som igjen kan levere nok kraft til å drifte applikasjonen. I tillegg, kreves det monolitografiske integrerte superkondensatorer for ASIC, men disse er langt fra tilgjengelig ennå. For å forbedre systemet ytterligere, må superkondensator teknologien utvikles for høy energitetthet og on-chip integrasjon. Universitetet i Sørøst-Norge (HSN) har utviklet en superkondensator med nanoteknologi som i lab viser vesentlig høyere energitetthet sammenlignet med det beste (state-of-the-art) som finnes på markedet.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020