Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SIKRERE LOGISTIKK FRA FARTØY MED UBEMANNET LOGISTIKKHELIKOPTER

Alternativ tittel: Safer Maritime Logistics using ship based unmanned helicopters

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

282317

Prosjektperiode:

2018 - 2024

Arbeidspakke H3 er den eneste som har hatt aktivitet i 2021. Forskningsaktiviteten har forløpt noenlunde som forventet, men noe preget av Koronapandemien. Drift av lab har vært utfordrende på grunn av utsatte leveranser av spesifikt utstyr, men vi har fått gjennomført teoretisk arbeid og publiseringer. Vi har arbeidet med verifisering av den dynamiske modellen for multirotor med underhengende last, men vi har så langt ikke publiserbare resultater. I mangel av muligheter for eksperimentell testing i lab, har vi utviklet en styringsalgoritme for multirotor med underhengende last, som fungerer svært tilfredsstillende i simuleringer. Dette er en videreføring av regulatoren nevnt over basert på «reactive-based control» Løsningen baserer seg på oppdeling av den dynamiske modellen i subsystemer; multirotorens dynamikk i fri flyvning, translasjonsdynamikk for lasten, og rotasjonsdynamikk for lasten. Dette gjør det mulig å dekoble lastens påvirkningen på multirotoren, og benytte reaktive krefter for å kompensere for svingninger. Vi ser for oss at løsningen skal implementeres på lab i løpet av 2022, etter at den nødvendige verifiseringen av vår dynamiske modell er gjennomført. Dette krever også utvikling av større droner som kan benyttes i laboratorium, for gjennomføring av mer realistiske tester. GRIFF har i 2021 oppgradert «power train» (design av batteri assembly, BMS (Batteri management systemet), hovedledningsnett), ESC (Electronics speed Controller) og 2 lags overflatebehandling. Bakgrunnen for dette er for å kunne stå i mot ekstra påkjenning under laste operasjoner (industrielt nivå) og tåle sjøvann og saltmiljø.

-

Et risikoelement ved offshore operasjoner er heising fra rigger til supplybåt. Supplybåten må ligge under riggen, og medfører forhøyet risiko for kollisjon mellom rigg og båt. I dette prosjektet vil vi utvikle og demonstrere en drone som kan løfte tung last mellom rigg og supplybåt sikrere enn ved konvensjonelle kranløft, fordi supplyfartøyet kan ligge et godt stykke unna riggen og risiko for kollisjon reduseres. Griff Aviation AS utvikler og produserer droner som har kapasitet på flere hundre kilo nyttelast, primært mot forsvarsmarkedet. Disse har ikke vært utprøvd i maritim sammenheng. For at sikkerheten skal økes i forhold til konvensjonelle kran-løft, må løfte-dronen kunne operere sikkert under værforhold som minst er innenfor de rammer som begrenser dagens operasjoner. Dvs. at systemet må kunne operere sikkert i vind, dårlig sikt, mørke, og under hiv og rulling på båt og rigg. Disse begrensningene forutsetter stor grad av automasjon, og at take-off, landing og last-overlevering må også kunne foregå på en båt som ikke ligger i ro. Den viktigste FoU utfordringen i prosjektet er å videreutvikle systemet slik at det kan startes og opereres fra en bevegelig, maritim plattform. Autopiloten som brukes for å stabilisere dronen forutsetter at systemet står i ro ved oppstart. Dette vil vi komme rundt ved å utvikle en stabilisert platform for start, som er plassert i en container på dekk som vil fungere som dronens hangar. Flere forskningsutfordringer er ruteplanlegging for løfting av last mellom rigg og supplybåt, inkludert dynamiske modeller for interaksjon mellom drone, underhengende last og bevegelige landingsplattformer. Prosjektet er internasjonalt banebrytende og vil effektivisere maritime operasjoner som innebærer løft av små og mellomstor cargo. Oppnåelse av hovedmålet i prosjektet vil gi norske miljøer en ekstra fjær i hatten ved utvikling av nyskapende, avansert teknologi. Noe som vil styrke norsk industri i et krevende internasjonalt offshoremarked.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2