Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Secure, Efficient and Safe maritime traffic Management in the Straits of Malacca and Singapore (SESAME), Solution 2

Alternativ tittel: Sikker, effektiv og trygg avvikling av sjøtrafikken i Malakkastredet og Singaporestredet

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

282331

Prosjektperiode:

2018 - 2021

I de tre siste kvartalene i 2020 har ikke framdriften i prosjektet vært i henhold til opprinnelig plan. Pandemien påvirket den planlagte starten av test-bed, da ingen reiser kunne gjennomføres, noe som var nødvendig for denne aktiviteten. Industripartnere i prosjektet måtte omprioritere ressurser og flere planlagte formidlingsaktiviteter ble flyttet. Til tross for dette, har partnerne oppnådd flere mål i de ulike arbeidspakkene. I Arbeidspakke 1 (WP1) har Kystverket utviklet og levert den første iterasjonen av en automatisert skipsrapporteringstjeneste. Tjenesten driftes på et testmiljø i SafeSeaNet Norway, Kystverkets maritime single window (MSW). Kystverket leverte i tillegg to innlegg til "Expert Group on Data Harmonization" i FNs International Maritime Organization (IMO) som beskriver deres arbeid i SESAME II prosjektet, samt gitt innspill til den nåværende IMO Reference datamodellen på skipsrapportering. Rapporteringsløsningen på skipssiden er den som er mest forsinket av alle teknologiutviklingene i prosjektet. Mykvaren for «navstation» er nå under testing og planen er å starte med WP1 testbed i løpet av første kvartal 2021. WP2 fikk en utfordring da prosjektet måtte erstatte Southampton Havn med Humber Havn. Teamet i denne arbeidspakken gjorde da en ny analyse på ankomstprosessen, denne gang for Humber og teamet analyserte spesifikke hendelser som påvirker forsinkelser i havnen. Den tekniske løsningen har blitt noe endret for å støtte resultatet av analysen. På grunn av situasjonen i Storbritannia med tanke på pandemien, har prosjektet planlagt å starte WP2 test-bed i første kvartal 2021. Aktivitetene i WP3 og WP4 har nesten utelukkende bestått av mykvareutvikling. Både skip-land kommunikasjonen og elektronisk kartoppdateringsfunksjonen som ble utviklet i SESAME Straits, det forrige prosjektet, har blitt forbedret for å møte internasjonale krav med tanke på cybersikkerhet, men også for å støtte framtidig kommunikasjon- og maritime tjenestestandarder. Den elektroniske kartoppdateringstjenesten har blitt redesignet, integrert i en større produktportefølje og kan utøkes til å støtte andre maritime tjenester. Den nye arbeidsstasjonen (HDNICE) har blitt utviklet i WP4 og kan nå drifte funksjoner som eksisterer i radar- og ECDIS-systemer samt motta disse basert på IMO retningslinjer. I tillegg har nye funksjoner blitt utviklet for letter management av data transfer til/fra land og andre skip, og også nye og forbedrede funksjoner for å forenkle informasjonen relatert til annen skipstrafikk og dermed gi navigatøren bedre situasjonsforståelse (target hotspot). Den siste aktive arbeidspakken, WP6 Cost Benefit Analysis, gjorde også framskritt gjennom å produsere første utkast av rapporten. SESAME Solution II prosjektet har søkt, og fått innvilget, en forlengelse av prosjektet til slutten av 2021.

SESAME II seeks to further revolutionize ship traffic management (STM) by expanding upon the testbed developed in the previous SESAME Straits project, which established a platform through which ship and shore operators could collaborate on arrival slot, optimal transit speed, and decision support in order to improve traffic flow through and make better use of port resources. Based on the results of the previous project, SESAME II will expand the testbed by introducing new e-navigation services such as: -Automated electronic ship reporting, -Just-in-time arrival slot management linked to tug, pilot and berth services, and -Route monitoring, route optimization, weather routing and pilot route services The anticipated result of these new services will be: -Improved shared situational awareness, -Reduced pollution due to increased safety and efficiency, and -Reduced administrative burden (reduced workload). A Human Centric Design approach shall be utilized throughout the technology development work packages in order to ensure the highest degree of usability and that the technology benefits the users in the intended manner. The project anticipates the following results and products: -Standard format or formats to be used for electronic ship reporting, -Understanding of the potential effects of automated electronic ship reporting on the administrative burden of ship and shore operators, -Understanding of the benefits vs. costs of implementing e-navigation services onboard and ashore, -Ship system for the automated sending of electronic ship reports, -Shore system for receiving electronic ship reports, -Just-in-time arrival shore system linked to three port services, -At least 5 new e-navigation services on ship and/or shore systems, -Harmonized display of navigational info. received via communications equipment prototype, and -Productified VHF Data Exchange System (VDES) technology

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2