Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mustad Digital Autolining

Alternativ tittel: Mustad Digital Autolining

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

282362

Prosjektperiode:

2018 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Mustad Autoline AS (MA) er et familieeid norsk selskap med historie tilbake til 1832. I dag leverer MA automasjonsutstyr for fiske med line over hele verden. Prosjektet vil elektrifisere og digitalisere den allerede verdensledende produktlinjen til Mustad Autoline (MA) og dermed legge til rette for * en digitalisering av linefiskeflåten med optimal energistyring * optiske målesystemer for automatisert kvalitetskontroll av kroker * prediktiv analyse for vedlikehold. Et vellykket prosjektresultat vil gi samlet årlig reduksjon på 10.000 tonn CO2 utslipp fra MA sine kunder og en forventet omsetningsvekst på 40-60 MNOK per år. Prosjektet har elektrifisert drivlinja med datalogging fra forskjellige sensorer til bruk i analyse. Linja med smart styring via PLS og OPC UA prøves ut på ett fartøy og erfaringene er svært gode. Det er utviklet en løsning som kan detektere deformert krok på lab med en hastighet på 1,5 m/s ved hjelp av røntgen. Vi har også et system for deteksjon av rust via optisk linjekamera. Systemet er i salg i dag

MA vil tilby nye produkter og nye tjenester til både eksisterende marked og nye markeder, samt økt bearbeidingsgrad og redusert produksjonskost som følge av mer effektiv produksjon. Etterspørsel etter nytt og oppgradert elektrifisert utstyr vil gi 50 % omsetningsøkning på nysalg av komponenter per år basert på høyere utskiftingstakt og høyere produktpris. Personellbesparing og bedre fangsteffektivitet gir økt økonomisk bærekraft, utslippsreduksjon av CO2 gir økt økologisk bærekraft og bedre HMS og arbeidsvilkår gir økt sosial bærekraft, alle faktorer som etterspørres både av sluttkunde og som en del av den helhetlige samfunnskontrakten til kunden. Resultatene åpner for prediktivt vedlikehold som vil utgjøre en omsetningsvekst på servicetimer og spisset komponentsalg på om flere millioner årlig. MA produserer det aller meste av produktene in-house på Gjøvik og med økt digital kompetanse og en ny produktlinje vil de utvikle mer lokalt og få en raskere design/evalueringssyklus.

Prosjektets overordnede idé er å elektrifisere og digitalisere den allerede verdensledende produktlinjen til Mustad Autoline (MA) og legge til rette for en digitalisering av linefiskeflåten. Dagens løsning med hydraulikk og PC basert programvare er ikke fleksibelt nok til å inngå i en digitalisert løsning. Prosjektet skal utvikle en ny elektrifisert og digital plattform for linefiskeprodukter. Dette vil gi flere strategiske og markedstekniske fordeler for MA ved å ytterligere øke det teknologiske forspranget til konkurrenter, tilby nye digitale tjenester som øker verdien av produktet, fremskynde turnover for kunder, og styrke miljøprofilen til produktet og kundenes operasjoner. Krokfangst av fisk regnes som miljøvennlig og MAs kunder oppnår en prisgevinst på sin fisk som bærekraftig og miljøriktig mat. En elektrifisert drivlinje med optimalisert styringssystem vil kunne halvere energiforbruket, samt fjerne konsumet av hydraulikkolje fra dekksutstyret, noe som vil ytterligere bedre flåtens miljøprofil. Den tekniske løsningen for drivlinjen med kraftige elmotorer styrt av optimaliserte kontrollalgoritmer vil muliggjøre en hurtig og energieffektiv drift som ikke er mulig med hydraulikksystemet. Systemet blir også mer fleksibelt, og kan enklere oppdateres for å støtte ny innovativ funksjonalitet. I prosjektet skal det kobles med maskinsyn for kvalitetskontroll av kroker, et monotont arbeid som nå opptar én person. Dette vil redusere kostnader og fjerne et betydelig HMS-problem. En digital plattform for MA skal spesifiseres og tilpasses for bruk langt til havs med begrensede kommunikasjonsmuligheter, og driftsdata fra kontrollsystemet vil sendes inn for visualisering og analyse med tanke på senere forbedringer, samt utvikling av en verdiskapende tjeneste for prediktivt vedlikehold av motorer og andre komponenter. MA estimerer om prosjektet gjennomføres med suksess vil MA kunne oppnå en omsetningsvekst på 40-60 MNOK per år.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena