Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NORSelast AF - Biocidfri polyuretan med anti-groe egenskaper

Alternativ tittel: NORSelast AF - Biocidal free poyurethane with antifouling properties

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektnummer:

282406

Prosjektperiode:

2018 - 2022

Geografi:

Prosjektet skal utvikle det første polyuretanmaterialet i verden med AntiFouling egenskaper som varer i minst 10 år. Materialet NORSelast® AF skal lages ved at man støper inn stoffer med AntiFouling egenskaper i materialet, samtidig som man beholder eller bedrer de gode mekaniske egenskapene til NORSelast®-materialet. Stoffene skal ikke ha negativ påvirkning på miljøet, men forhindrer dannelse av biofilm. Målet for prosjektet er å lage et miljøvennlig plastmateriale tang og tare ikke vil gro på. Dagens coatingsystemer som skal sørge for å minimere begroing i sjøen inneholder giftige kjemikalier (biocider) som dreper bakteriene som fester seg på overflaten. Dette har også en negativ påvirkning på miljøet, så myndigheter jobber i dag med å begrense bruken av slike stoffer. Prosjektgruppen består av Strukturplast som prosjektleder og initiativtaker, Inhibio som ekspert på antibakterielle stoffer som motvirker groe, Norner og Aquateam COWI som testinstitutt og FoU-partnere og Selstad som sluttkunde og testpartner. I prosjektet skal det gjennomføres mikrobiologiske analyser, kjemiske analyser, overflateanalyser og mekaniske analyser. Prosjektet skal teste ut kjemiske miljøvennlige stoffer, overflatestruktur og produksjonsprosesser for å komme frem til NORSelast® AF. NORSelast® er et av verdens sterkeste elastiske materialer og det brukes hovedsakelig der man ønsker lange levetid, høy styrke og god absorbering av destruktiv energi. Materialet er en elastomer polyuretanbasert herdeplast med polyeter bindinger som fører til en levetid på over 50 år i tøffe maritime miljøer. Materialet brukes i olje og gass, fiskeri og oppdrett, skipsfart og båt, fornybar havbruksenergi, seismikk og forsvar. Prosjektperioden er på 3 år, med prosjektstart i Q1 2018. Budsjettrammen er på 24.600.000 NOK. Høsten 2018 og vinteren 2018/19 har prosjektet jobbet med homogen blanding av anti bakterielle stoffer i polyuretanen. I tillegg har prosjektet utviklet tester for å kvantifisere begroing på prøver. Prosjektet har våren og sommeren 2019 teste ulike state of the art stoffer. Sommeren og høsten 2019 har også gått med på å utvikle bedre produksjonsmetoder for korrekt blanding av stoffene. Vinteren 2020 brukes for å optimalisere blandingsforhold basert på erfaringer som er etablert fra testing i sjø og på lab. I 2020 har prosjektet utviklet to metoder for utlekkingstester for inhibio-stoffer og biocider. Testene har gitt kvantifiserbare resultater på utlekkingsrater på kjemikalier fra polyuretan. Dette er viktig for å kunne utvikle matematiske modeller for begroingsrater. Vi har testet flere miljøvennlige stoffer mot begroing. Prosjektet har også utviklet polyuretan med mindre overflatespenning som blir testet vinteren 2020/21. Prosjektet tester også ut laserbehandlet overflater. 2021 har gått med til utvidet testing av nye og optimaliserte resepter og stoffer. Det har pågått tester i Norge og Malta, hvor flere av hypotestene har gitt lovende resultat. Høsten 2021 ble det laget første fullskale prototype som nå ligger til testing hos pilotkunde. Q1 2022 har blitt brukt på sammenstilling og oppsummering av prosjektresultater, prosessoptimalisering og rapporter. Det har også blitt sluttstilt tester som har vært gjennomført i havet og på lab. Prosjektresultatene viser lovende teknologi på prosjektmålet som er definert.

Prosjektet har gitt økt kompetanse på bakterier, dannelse av biofilm, marin begroing, materialutvikling innenfor polymerer, overflatestrukturers effekt på begroing og testmetoder. NORSelast AF har fått betydelig økt antifouling egenskaper i form av begrenset overflate begoring over en lengre periode. Dette er i stor grad oppnådd ved hjelp av naturlige virkestoff, og prosjektresultatene vil derfor kunne være et stort bidrag til å redusere marin forgiftning i verdens hav og begrense utviklingen av multiresistente bakterier i alle omgivelser. Prosjektresultatene vil kunne ha internasjonal interesse, og fremme norsk maritim industri og norsk materialteknologi som mer miljøvennlig. Oppnådde resultater har dessuten et stort potensiale i videreutvikling innen for andre næringer som helse og næringsmiddelindustri der bakterier kan være en utfordring.

Prosjektet skal utvikle det første polyuretanmaterialet i verden med AntiFouling egenskaper som varer i minst 10 år. Materialet NORSelast® AF skal lages ved at man støper inn stoffer med AntiFouling egenskaper i materialet, samtidig som man beholder eller bedrer de gode mekaniske egenskapene til NORSelast®-materialet. Stoffene har ikke negativ påvirkning på miljøet, men forhindrer dannelse av biofilm. Målet for prosjektet er å lage et miljøvennlig plastmateriale tang og tare ikke vil gro på. Dagens coatingsystemer som skal sørge for å minimere begroing i sjøen inneholder giftige kjemikalier (biocider) som dreper bakteriene som fester seg på overflaten. Dette har også en negativ påvirkning på miljøet, så myndigheter jobber i dag med å begrense bruken av slike stoffer. Prosjektgruppen består av Strukturplast som prosjektleder og initiativtaker, Inhibio som ekspert på antibakterielle stoffer som motvirker groe, Norner og Aquateam COWI som testinstitutt og FoU-partnere og Selstad som sluttkunde og testpartner. I prosjektet skal det gjennomføres mikrobiologiske analyser, kjemiske analyser, overflateanalyser og mekaniske analyser. Prosjektet skal teste ut kjemiske miljøvennlige stoffer, overflatestruktur og produksjonsprosesser for å komme frem til NORSelast® AF. NORSelast® er et av verdens sterkeste elastiske materialer og det brukes hovedsakelig der man ønsker lange levetid, høy styrke og god absorbering av destruktiv energi. Materialet er en elastomer polyuretanbasert herdeplast med polyeter bindinger som fører til en levetid på 50-70 år i tøffe maritime miljøer. Materialet brukes i olje og gass, fiskeri og oppdrett, skipsfart og båt, fornybar havbruksenergi, seismikk og forsvar. Prosjektperioden er på 3 år, med prosjektstart i Q1 2018. Budsjettrammen er på 24.600.000 NOK.

Aktivitet:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2