Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Næringssamarbeid med forskningsmiljø/firmaer i Alberta, Canada ad biomarkører for cancer

Alternativ tittel: En liposomal cisplatin-formulering (liPlaCis) og dets companion diagnostics i behandlingen av avansert/refraktær brystkreft.

Tildelt: kr 19 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

282660

Prosjektperiode:

2017 - 2017

Geografi:

Fagområder:

Smerud Medical Research International AS is a Norwegian drug development company, and together with a Danish biotech company Oncology Venture ApS, we aim to develop a new drug candidate (LiPlaCis) for the treatment of Advanced/Refractory Breast Cancer. LiPlaCis is a new formulation, socalled liposomal, which enables the transportation of the active substance (cisplatin) encapsulated in lipids to the specific target tumor tissue. Conventional cisplatin as a very common anti-cancer drug with proven effect in many cancer types. However, cisplatin is also associated with numerous and serious adverse reactions. The aim with this project is therefore to reduce such side effects by transporting the drug to the cancer tissue before the active drug is released, i.e. a much more targeted treatment. Prevous studies have shown that LiPlaCis reduces the growth of tumor tissue, and in this project we will conduct a clinical trial to explore the initial clinical effect of LiPlaCis on patients, who through a screening test have been identified as sensitive to LiPlaCis. The screening is based on new technology analysing genetic information in tumor tissue samples from the specific patient, a socalled Drug Response Predictor. In this way, one is able to predict upfront which patients are sensitive to the prescibed treatment. The clinical trial will be conducted in selected university clinics in the Nordic countries.

Hensikten med den aktuelle reisen er å besøke delstaten Alberta i Canada, som har en uttalt strategi fra myndighetssiden og fra Trans Tech Offices ved universitetene i Calgary og Edmonton at man skal gjøre seg mindre avhengig av oljeøkonomien. Det er spesielt fokus på biotech i denne delstaten, og vi har identifisert en rekke miljøer i disse to byene (både forskermiljøer, trans-tech kontorer samt små start-up (evt spin-off) biotech-selskaper. Mange av disse ønsker å knytte seg til et europeisk miljø for kliniske utprøvninger, konkretisert ved at Canada nylig har knyttet seg tettere opp imot EU/Europa mht forskningsfinansiering (f.eks. ved at Canadiske bedrifter nå kan søke Horizon2020, Eurostars o.l.). Vårt firma, Smerud Medical Research International AS, har gjort markedsfremstøt mot canadiske miljøer og har blitt invitert til å gi en rekke forelesninger og seminarer i Calgary og Edmonton i uke 42/2017. Vi har engasjert en lokal ?business development consultant? som har planlagt møteserien, og som fasiliterer kontakt med den nevnte miljøer. Kontaktpersonen er Charlene Sexton i firmaet DueNorth Dev. Corp. Konkret har vår interesse dreiet seg om muligheten for å inngå samarbeidsavtaler med miljøer i Canada som utvikler biomarkører for ulike cancer-typer. Dette er produkter som vil være strategisk viktige for det pågående EUROSTARS-prosjektet som denne søknaden er knyttet til. Målsetningen med EUROSTARS-prosjektet er å utvikle en liposomal formulering av cisplatin til behandling av avansert brystkreft, og i prosjektet inngår bl.a. utvikling av en såkalt companion diagnostic. Samarbeid med canadiske miljøer ad evt ytterligere biomarkører for bryst-kreft og/eller andre kreftformer er derfor av strategisk interesse for oss.

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid