Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Working Multilingually

Tildelt: kr 0,50 mill.

"Hva språk har å si" er en film om språk, mangfold og arbeid. Det er både fordeler og utfordringer ved språklig mangfold på arbeidsplassen. Språklig mangfold står i tett sammenheng med rekruttering av arbeidskraft, internasjonalt samarbeid og behovet hos kunder, pasienter og andre. Det både øker kommunikasjonsmulighetene og setter grenser for kommunikasjonen og deltakelse. Filmen understreker at når vi skal møte den språklige virkeligheten på mange arbeidsplasser, så er det viktig å se på hva språk og kommunikasjon egentlig gjør i en arbeidssituasjon. Filmen tar oss med på en reise gjennom Nord-Norge i fortid og nåtid. Den viser at flerspråklig kommunikasjon i arbeidssammenheng ikke er et nytt fenomen i dagens samfunn. Vi besøker arbeidsplasser i bl.a. lakseforedling, eldreomsorg, gruvedrift, datateknologi og pomorhandelen med svært ulike forutsetninger, behov og løsninger for kommunikasjon på flere språk og på tvers av språk. I eksemplene ser vi at språk betyr både effektivitet, integrering, velvære, kunnskap og mye mer. Målgruppa er offentligheten, brukere, studenter og fagfolk.

Filmen publiseres i begynnelsen av 2019. Virkninger og effekter kan først dokumenteres etterpå.

The documentary film (working title "Working Multilingually in the North") will explain the major findings of the project "Linguistic and Cultural Diversity at Work" to a broad audience. Language is a central means by which we carry out and organise our daily work. Workplaces are - and have been - also sites of multilingual encounters. Linguistic diversity seems to be a normal condition in many workplaces. It is a resource and poses challenges to individual workers, to the organisation of work processes and to societal development. Therefore, we will confront the audience with the question if linguistic diversity at work is an advantage or a disadvantage, a good or a bad thing. In the film, we will show multiple aspects of multilingualism in the workplace and how these relate to each other. By doing this, we will demonstrate that the question can be answered with both yes and no. The film will therefore illustrate the enormous complexity of linguistic and cultural diversity at work. By visiting and comparing contemporary and historical workplaces and a range of different languages in the multilingual North of Norway, we aim to unveil the complex interplay of diversity, communicational resources, work processes, responsibilities, ideology, and individual and cultural identities. In line with the objectives of SAMKUL, an overarching goal of the film is to show the relevance of applied linguistic knowledge in our encounter with everyday work situations and societal and economic development: Although some voices would promote a one-language-for-all strategy, multilingualism and diversity are an inevitable reality in our evolving society. Therefore, we might as well learn how to encounter it and how to deal with it under the multiple specific, practical conditions of work. Our research shows some paths for how scientific knowledge about language and culture can be applied to meet the arising challenges.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell