Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Framing "Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure" in Norway

Tildelt: kr 0,50 mill.

Dette prosjektet har vært viktig på flere måter: For å videreutvikle ACTRIS som forskningsinfrastruktur i Norge, for å ivareta norske vitenskapelige interesser og for å styrke posisjonen for norske institutter i den europeiske forskningsinfrastrukturen ACTRIS i fremtiden. ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure) er en forskningsinfrastruktur som fokuserer på observasjonsbasert forskning for å bedre forståelsen av hvordan kortlivede atmosfæriske komponenter virker på klima og luftforurensning. Hovedfokus er aerosoler, skyer og reaktive gasser i atmosfæren, og deres fysiske, optiske og kjemiske egenskaper. ACTRIS-Norway-infrastrukturprosjektet har støttet opp om ACTRIS? strategiske og koordinerende aktiviteter i Norge, i den hensikt å tilrettelegge for og sikre norske institutter en viktig og sentral rolle i ACTRIS i fremtiden. ACTRIS er et felleseuropeisk initiativ for å imøtekomme det europeiske behovet for å observere og forstå aerosol, skyer og sporgasser i atmosfæren. Det europeiske strategiforumet for forskningsinfrastruktur (ESFRI) identifiserer forskningsfasiliteter av felleseuropeisk betydning, som også oppfyller de langsiktige behovene til de europeiske forskningsmiljøene. ACTRIS kom på ESFRI-veikartet i mars 2016. NILU har en betydelig rolle i ACTRIS, og leder ACTRIS? datasenter både i EU-forprosjektene og nå. ACTRIS startet som EU-prosjekt i 2011, og bygde da på tre tidligere europeiske forskningsprosjekter. Disse initiativene er EARLINET (European Aerosol Research Lidar Network; EU-FP5 og FP6-prosjekter), EUSAAR (European Supersites for Atmospheric Aerosol Research; et EU-FP6-prosjekt), CREATE (Bygging, bruk og levering av en europeisk aerosoldatabase; et EU-FP5-prosjekt), og Cloudnet (et EU-FP5-prosjekt for å observere skyprofiler). Det første ACTRIS-prosjektet ble videreført som ACTRIS-2 under H2020. Den norske rollen og bidraget i løpet av det siste tiåret har vært viktig for ACTRIS av flere grunner: Den sterke norske kompetansen innen atmosfærisk overvåkning, de unike norske atmosfæreobservatoriene (der NILU er vert for en av verdens mest omfattende databaser for atmosfærisk sammensetning), og klimamodelleringsgruppen på Meteorologisk institutt. Datasenteraktiviteten inkluderer datainnsamling, håndtering, kvalitetskontroll og tilgang til alle ACTRIS-data og produkter. ACTRIS Data Center er planlagt å bli et distribuert datasenter med 6 ulike enheter, og er nå under implementering. Fra 1. januar 2017 var NILU også partner i ACTRIS-Preparatory Phase (ACTRIS-PPP) og ledet arbeidet med å utforme ACTRIS Data Center. Dette besto i å beskrive konseptet for fremtiden, lede driften samt stå for implementeringen av datasenteret. En annen kjerneaktivitet under ACTRIS-PPP var å sette opp ACTRIS? interimstyre (IAC) for å diskutere og definere funksjonene til ACTRIS i fremtiden, ACTRIS ERIC-struktur og innhold. Sentrale aktiviteter i ACTRIS-Norway-infrastrukturen har vært å følge og delta aktivt i IAC. Dette har omfattet å utarbeide dokumenter til møtene (i rollen som eksperter fra datasenteret), samt å delta i relevante møter, herunder både IAC og forberedende møter. IAC legger premissene for ACTRIS i fremtiden, og ved aktiv deltakelse jobber vi mot en utvikling av ACTRIS i en retning som er nyttig for norske vitenskapelige miljøer og interessenter. Norge har vært medlem av IAC siden juni 2018, representert av Miljødirektoratet. For tiden er Sandrine Bernard den offisielle delegaten, med Fay Madeleine Farstad som stedfortreder (S. Bernard er for tiden i fødselspermisjon). Forskningsrådet har blitt brukt aktivt som rådgiver for IAC-møtene, både av NILU og Miljødirektoratet. Dette har vært svært verdifullt. Forberedelsesfasen til ACTRIS (ACTRIS-PPP) ble avsluttet 31.12.2019, men det nye EU-prosjektet ?ACTRIS implementering? startet 1. januar 2020 ? med NILU som partner. Å posisjonere NILU for dette har også vært en del av støtteprosjektet ACTRIS-Norway-infrastruktur. Og sist, men ikke minst har nasjonal koordinering, samhandling og møter med Meteorologisk institutt og Andøya Space Center vært en del av ACTRIS-Norway-infrastrukturprosjektet.

Involvering og sterk rolle for norsk forskningsinstitutt i en Europeisk forskningsinfrastruktur på ESFRI veikartet.

ACTRIS - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure - is an environmental research infrastructure focusing on high quality observations of short-lived atmospheric components for research on air quality, climate and atmospheric hazards. ACTRIS entered the ESFRI roadmap in 2016. The ACTRIS preparatory phase (ACTRIS-PPP) is ongoing and NILU is a partner, leading the work with shaping the ACTRIS Data Centre. This project is set up to support the framing of ACTRIS-Norway, and strengthen the national consortium.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder