Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Optimization/Re-Optimization of Digital, Customer-Focused, Sustainable and Low-Carbon Logistics and transportation Network in Industry 4.0

Alternativ tittel: Optimalisering / re-optimalisering av digitalisert, kundefokusert, bærekraftig og lavt CO2-logistikknettverk i Industry 4.0 (OptiLog 4.0)

Tildelt: kr 0,16 mill.

Rask teknologisk utvikling og globalisering fører til økt konkurranse i de globale markeder. For å overleve i et intensivt og konkurranseutsatt markedet skal bedrifter ikke bare fokusere på forbedring av sin produktkvalitet og effektivitet i forsyningskjeden, men også øke variasjon i produktporteføljen, gi høyere fleksibilitet og raskere respons til sine kunder. Noe av løsningen ligger i utvikling og implementering av en helhetlig digital plattform hvor det industrielle konseptet " Industry 4.0" synes å være særlig interessant. OptiLog 4.0 prosjektet tar sikte på å skape en helhetsforståelse av de viktigste elementer i et logistikksystem og utvikle disse i retning og regi av Industry 4.0. Prosjektet vil videre utvikle matematiske modeller som vil bidra til bedre beslutning i utvikling av et helhetlig logistikksystem. OptiLog 4.0 prosjektet sikter på å utvikle gode beslutningsstøttemodeller og metoder for optimalisering (re-optimalisering) av en digitalisert, kundefokusert, bærekraftig og lav-karbon logistikk nettverk. Prosjektet har tilknytning til to EU-prosjekter ved Institutt for industriell teknologi, UiT-Norges Arktiske Universitet. Det ene prosjektet TARGET prosjekt, finansiert av Northern Periphery and Arctic (NPA) Programmet, og det andre er I3 Innovation & Industrial Internet prosjekt finansiert av InterReg Nord programmet. Begge prosjektene har som mål å øke konkurransekraften til produksjonsbedrifter

The proposal of the OptiLog 4.0 project is for funding for Hao Yu from UiT—The Arctic University of Norway to conduct a 5-month research visit at the Canada Research Chair in Distribution Management at HEC Montreal. The research visit will enhance the knowledge building in the development of advanced mathematical models and methods for logistics system design. In addition, the project is connected with two EU project: TARGET and I3 Innovation & Industrial Internet, both of which aim at providing advanced tools and methods for enhancing the competitiveness of manufacturing companies. The OptiLog 4.0 project will contribute to both EU projects by developing advanced mathematical models and methods for the design, optimization and/or re-optimization of a digital, customer-focused, sustainable and low-carbon logistics network. The planning of a logistics system is a complex decision-making problem that has been extensively focused by both academicians and practitioners over the decades. The conventional methods focus mainly on the efficiency and cost effectiveness of the logistics activities. However, the influence of the technological revolution in Industry 4.0 on the re-optimization of the strategic design and operational planning of the logistics and transportation networks has not been thoroughly investigated. Therefore, the project aims at providing knowledge to fill this gap. The objective of OptiLog 4.0 include: (1) Provide knowledge and understanding of the features for the design of logistics network with new technologies and methods in Industry 4.0; (2) Conduct the first step of the mathematical modeling and design of computational method for the complex decision-making problem of logistics network planning. The result of the project can be used by a large variety of business sectors as well as the government for improving the decision-making of the design and operation of a digitalital, customer-focused, sustainable and low-carbon logistics system.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025