Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Miljøvennlig jordrenser med dampgenerator basert på biologisk brenselskilde - SoilClean

Tildelt: kr 49 999

Myndigheter over hele verden ønsker seg renere matvarer og mindre bruk av kjemikalier. Sunnere mat, mer holdbar mat, og mindre bruk av kjemikalier får stadig mer oppmerksomhet i store deler av verden, og stadig flere regioner og land har målsetninger om en økt økologisk produksjon. Bakgrunnen for dette prosjektet er at det er et stort behov for en kjemikaliefri tilnærming for å bekjempe 1) nematoder, 2) ugress og 3) sopp. Vår innovative idé er å benytte damp til rensing av jord. En annen utfordring bøndene står overfor i dag, er at jorden som fjernes fra frukt og grønt må behandles som spesialavfall og kastes. Dette har en kostnad på kr. 2 pr kg. Siden den kastes, kan den ikke gjenbrukes (med mindre det ligger lagret i 40 år), noe som er ineffektivt. NIBIO (avdeling Landbruksskolen på Ås) har verifisert og dokumentert våre hypoteser i våre grunnstudier. I småskalaforsøk har vi klart å redusere bestanden av sopp, nematoder og ugress ned til ca. 5 % av opprinnelig populasjon. Prosjektet er viktig å gjennomføre fordi vi ønsker å benytte en kjemikaliefri tilnærming for å bekjempe 1) nematoder, 2) ugress og 3) sopp. Vår innovative idé er å benytte damp til rensing av jord. Vi har foretatt småskala testing for å verifisere våre hypoteser, og da har vi klart å fjerne disse tre kildene til dagens store ufordringer. Å beholde god jord blir stadig viktigere ettersom dyrkbar mark forsvinner i stort tempo. Resultatet av dette prosjektet vil være en internasjonal innovasjon og representerer en revolusjon innenfor moderne jordbruk. Det er et helt nytt produkt som aldri har blitt utviklet og produsert før, og vi har allerede mange interessenter over hele verden.

Aktivitet:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020