Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Application of Systems Engineering Methods in the oil and gas industry

Alternativ tittel: Applikasjon av Systems Engineering metoder i olje- og gassindustrien

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

283251

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Olje- og gassindustrien er i endring, og det er behov for å levere løsninger som er mer kostnadseffektive, fleksible og modulbaserte. Tidligere forskning har vist at industrien ikke har hatt tilstrekkelig fokus på Systems Engineering metoder for system design og arkitektur. Målet med denne forskningen er å vise hvordan Systems Engineering metoder kan brukes for å møte utfordringene i industrien og støtte firmaet sin transformasjon til nye markeder. Doktorgraden blir gjennomført innad i TechnipFMC, ved å bruke forskningsmetoden "industrien som laboratorium". Undervannssystemer er komplekse system som består av mange systemer med mange interaksjoner. For å unngå kostbare design endringer i operasjons, er det viktig å ta hensyn til disse interaksjonene i tidlig fase system design. Gjennom intervjuer, spørreundersøkelse og observasjoner i bedriften har vi utforsket utfordringene som påvirker beslutningene i tidlig fase. Vi finner at det er et behov for å forbedre kunnskapsoverføring og fokus på systemet i dets operasjonelle kontekst. For å støtte tidlig fase av system design foreslår vi å bruke visualisering av systemers dynamiske oppførsel. Tidligere forskning og foreløpig testing i bedriften har vist at slike visualiseringen støtter ingeniører i å resonere om systemet og få en felles forståelse. I den siste fasen av doktorgraden vil vi fortsette testing i bedriften, med mål om å presentere en metode for visualisering av systemers dynamiske oppførsel for å støtte beslutningsprosessen i tidlig fase.

Systems Engineering has been used in industries such as defence and automotive for many years, and has contributed to effectiveness in projects. For the subsea industry, however, the use of Systems Engineering is less mature. As oil and gas industry projects tend to differ from other industries, more research on systems engineering specific for the oil and gas industry is needed. The oil and gas industry is changing, and there is a demand for making more cost efficient, flexible and modularized systems. Earlier research has shown that the subsea industry does not put enough emphasis on system design, architecture and requirement management. The proposed research aims to illustrate how systems engineering methods can be applied to meet the subsea industry’s challenges. The Ph.D. will support the company's transformation to the new market. The project shall be conducted within TechnipFMC, within the context of the subsea industry. Data collection will be performed within the company using ongoing and previous projects. The aim of this Ph.D. research is to apply Systems Engineering methodology to systems within the company, with focus on system design, architecture and requirement management in order to: -Deliver systems according to customer needs -Reduce tendering time -Reduce life-cycle cost -Reduce design related changes

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd