Tilbake til søkeresultatene

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

37 ºC Life Science Technology and Business Conference, 19th - 20th June 2018, Stavanger Forum

Alternativ tittel: 37 ºC Life Science Technology and Business Conference, 19th - 20th June 2018, Stavanger Forum

Tildelt: kr 50 000

37 ºC Life Science Technology & Business Conference, avholdes 19. - 20. juni 2018 i Stavanger Forum i Norge. Hovedtema på 37 ° C i 2018 er Digitalising Health. I tillegg til plenarmøtene vil det bli parallelle sesjoner om digitalisering innen medtek og bioteknologi, e-helse, venture session og workshops om ulike temaer, inkludert mat og helse. 37 ºC har et 37 ºC er en internasjonal forretningsplattform for industri, forskning og innovasjon; Tidligfase selskaper kan møte internasjonale partnere, kunder og investorer. Investorer kan møte tidligfase selskaper og co-investorer. Industri, sykehus og omsorgsleverandører kan møte teknologibedrifter, gründere og nye talenter. FoU og akademia kan presentere prosjekter, og få tilgang til industri og investorer. Myndigheter kan møte industri, FoU og akademia. Videre er 37 ºC en ideell mulighet for politiske diskusjoner. Norge har et av de mest omfattende helse-registrene, og er et unikt sted for utvikling av maskinlæring og kunstig intelligensapplikasjoner for helsesektoren.

Welcome to the second edition of 37 ºC Life Science Technology & Business Conference to be held 19th - 20th June 2018 in Stavanger Forum in Norway. 37 ºC is an international business platform for industry, research and innovation, where Early-stage companies can meet international partners, customers and investors. Investors can meet early-stage companies, co-investors and get market updates. Industry, hospitals and care providers can meet technology companies, entrepreneurs and new talent. R&D and academia can expose projects, access industry and investors. Regulators can exchange with industry, R&D and academia. Furthermore, 37 ºC is an ideal opportunity for high profile political discussions. The headline for 37 °C Life Science Technology & Business Conference 19-20 June 2018 is Digitalising health. In addition to plenary sessions there will be parallel sessions on Digitalising healthcare and Digitalisation in biotech, Venture Session and Workshops on specific topics. Norway has one of the strongest and most admired health-related personal data registries and is a unique location for development of machine learning and artificial intelligence applications for the healthcare sector. Norwegian technology and capital ? traditionally channeled into the oil and gas industry ? is increasingly seeking opportunities in the fast-growing life science sector. Value creation in the Norwegian life science industry doubled over ten years, reaching 50 billion NOK in 2014, and continues to grow rapidly. Seven of ten companies have launched new products during the last three years, and report 30% percent of revenues from these products. Norway?s annual spending on R&D in healthcare exceeds 1 billion euro. 37 ºC has a carefully crafted program, a stimulating exhibition, B2B meetings and venture session.

Budsjettformål:

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet