Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Sounds Good: Reisestipend for prosjektetablering internasjonalt

Tildelt: kr 99 999

Sounds Good AS er et spin-off selskap fra NTNU Technology Transfer AS som ble stiftet 11. Mai 2017. Prosjektet har tidligere mottatt FORNY2020 støtte (prosjektnummer 248942/O30) og prosjektet ble nylig avsluttet og rapportert til NFR den 15. September 2017. I forlengelsen av FORNY2020 søker Sounds Good om Prosjektetableringsstøtte (INT-BILAT) på 100 000 kroner for å dekke 50% av kostnader knyttet til reiseutgifter og deltakelse på SXSW Edutech, GDC og møter og relasjonsbygging med relevante partnere i USA og Kina. Målet med prosjektet er å bygge en relasjon til og etablere en oversikt over relevante partnere for teknologiutvikling og distribusjon, samt å skaffe nøkkelbrukere og partnere for å teste teknologien i et internasjonalt marked.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen