Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Autobus - Self-driving buses in Norway

Alternativ tittel: Autobus - selvkjørende busser i Norge

Tildelt: kr 4,2 mill.

Hovedformålet med prosjektet «Autobus» er å studere hvordan vanlige trafikanter og passasjerer reagerer på innføring av selvkjørende busser i trafikksystemet i Norge og hvordan samhandlingen vil foregå. Flere aktører tester ut selvkjørende busser i Norge. I Autobus-prosjektet undersøker vi samhandling mellom selvkjørende busser og vanlige trafikanter på tre ulike testområder: Forus, Kongsberg og i Oslo. For å studere hvordan selvkjørende busser samhandler med andre trafikanter i virkelig trafikk, gjennomfører vi videoregisteringer og intervjuer i felt. Basert på teorier om interaksjon og atferdstilpasning samt internasjonale erfaringer med selvkjørende busser, har vi utvikle hypoteser om hvordan folk (trafikanter og passasjerer) vil samhandle med selvkjørende busser i ekte trafikk; hvordan slike tilpasninger kan utvikle seg over tid. Vi har gjennomført en omfattende litteraturstudie av erfaringer så langt med selvkjørende kjøretøy. Vi har gjennomført registreringer og intervjuer på Forus, på Kongsberg, og på Akershusstranda i Oslo. Resultatene så langt tyder på at mange er positive til forsøk med selvkjørende busser. Men siden bussene går såpass sakte (maks. 15 km/t) mener mange at de foreløpig i begrenset grad fungerer som et godt transportalternativ. Den lave farten har også bidratt til kø og forbikjøringer alle tre steder. Når andre trafikanter passerer tett på bussen stanser disse brått, noe som er en utfordring når det gjelder drift og komfort, og som kan være en risikofaktor. Intervjuer med syklister viser at de i mindre grad viker for bussen etter hvert som de får erfaring med den, noe som overensstemmer med våre hypoteser. De foreløpige resultatene har blitt presentert og diskutert med partnere og stakeholder-grupper og på International Cycling Safety Conference i Australia i november 2019. I 2020 er video- og surveydata blitt ferdig analysert. Resultatene vil bli publisert i 2021. Vi har også gjennomført en omfattende litteraturstudie av piloter med selvkjørende busser i Europa som er publisert som et kapittel i boka «Policy Implications of Autonomous Vehicles, Volmue 5» https://www.elsevier.com/books/policy-implications-of-autonomous-vehicles/milakis/978-0-12-820191-6

Automated vehicles (AVs) are gradually entering our roadway system and self-driving busses are under development for trials and implementation in ordinary traffic, also in Norway. The decision-making and behaviour of ordinary car drivers, pedestrians and cyclists in interaction with AVs have so far received little attention in the research community, and many researchers now call for such knowledge. The Autobus project will provide such knowledge by use of different methodologies to study real-life tests of introducing self-driving buses in Kongsberg, Forus (Stavanger) and the Oslo region. Based on behavioural models from the social sciences we will develop hypotheses about how ordinary road users will respond and interact with self-drivig busses and how behaviours and interactions might change over time. By use of video recordings and analysis we will document the actual behaviours and interactions in the streets at different phases after introducing self-driving busses. Furthermore, we will conduct surveys to road users and passengers to map their views on trust, expectations and attractiveness of self-driving busses. The results will be analysed and disseminated through the project web site, social media, conferences, journal articles and a research report.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

TRANSPORT-Transport 2025