Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

A Norwegian Regional General Equilibrium Modelling System NoReg

Alternativ tittel: Norsk regional generell likevektsmodell NoReg

Tildelt: kr 20,0 mill.

NOREG 2 er en fleksibel og nyutviklet regional generell likevektsmodell som kombinerer den tradisjonelle anvendte generelle likevektsmodellen, som har vært benyttet i norsk økonomisk planlegging siden 1960 tallet, med regional modellering helt ned på kommunenivå. Modellen foreligger nå i versjon NOREG 2.2 og versjon NOREG 2.3 er under utvikling. Den trinnvise modellutviklingen følger implementeringen i modellsystemet av forsknings- og utviklingsoppgavene i prosjektet og modellsystemet vil utvides og utvikles gjennom hele den 10-årige prosjektperioden. Nytt i versjon 2.2 er at arbeidskraften i modellen nå består av fire kategorier med ulikt utdanningsnivå, og at flytting av arbeidskraft mellom sonene i modellen inngår endogent. Fra tidligere modelversjoner har vi med oss et fleksibelt modelloppsett som gjør at vi avhengig av analyseformål kan aggregere modellens regionale inndeling opp og ned til det ønskede nivået, nedad avgrenset til kommunenivå som minste mulige geografiske enhet. Samt et fleksibelt oppsett for inndelingen av sektorene i modellen, med A64 som minste mulige aggregeringsnivå. Den første modellversjonen NOREG 2.0 etablerte modellsystemet ved å fusjonere de tidligere SCGEmodellene PINGO (TØI) og NOREG (Menon og Vista), hvor en database over kommunefordelte nasjonalregnskap ble integrert inn i modellsystemet. Under arbeid og som vil bli implementert i versjon 2.3 er estimering av substitusjonselastisiteter på norske data, samt utvidelse til også å ta hensyn til petroleumsregionene i modellsystemet.

The research project consists of three pillars: Pillar 1: We will develop a spatial computable general equilibrium (SCGE) model named NoReg 2.0 that builds on two existing SCGE-models for Norway: PINGO and NOREG. The model will be operational less than one year after project start and will form the platform for further studies. It will forecast employment, production, value added, use of capital, migration, demography education etc for 25 sectors and 89 separate Norwegian regions (NUTS 4). Through the 10-year period (5+5) we will gradually improve this model by integrating sub-models and empirical insights that are developed under pillar 2. We will publish an annual NoReg-report with updated regional forecasts and policy simulations at national and local levels. Pillar 2: We will conduct frontier research that will develop and expand the model over time. There are 6 projects under this pillar: 1) a consistent regional structure based on national accounting rules. 2) interregional migration, labour market mobility and immigration. 3) a detailed and relevant module of the public sector for regional activity studies. 4) the regional effects of downscaling the petroleum sector. 5) how traveling distances and agglomeration affects regional productivity growth in the model. 6) design a dynamic model structure based on forward looking consumers and firms. All projects are will lead to an updated version of NoReg. Pillar 3: We will create a vital, open and user-based forum that allows users to understand, operate and interpret the model. The forums will also function as a guide in the further model development. We plan to establish a web page (www.noreg2.no) where publications, new model versions, meetings, new insights and discussions are published online. In Pillar 3 we will design a user platform that allows users to simulate on their own on the web-page. We will also offer a help service for registered users to ensure that the model is used and understood properly.

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning