Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Luserne-rhizobium-interaksjoner for optimal utnyttelse av nitrogen

Alternativ tittel: Lucerne-rhizobium interactions for optimal exploitation of nitrogen

Tildelt: kr 0,30 mill.

Belgvekster har symbiose med nitrogen-fikserende bakterier i røttene. Denne tilgangen på nitrogen gir dem et høyt protein-innhold og belgvekster er derfor essensielle i strategier for å redusere Norges, og Europas, underskudd på egen-produsert protein. Dyrking av belgvekster bidrar til økt verdiskaping og et lønnsomt og bærekraftig landbruk ved å redusere behovet for nitrogengjødsling. Luserne er en engbelgvekst som dyrkes mye til fôr internasjonalt, og som vi kunne dyrket mer av i Norge. Ved dyrking av luserne må frøene smittes med nitrogen-fikserende bakterier, noe som legger til rette for innovativ bruk av bakterie-stammer for å maksimere utnyttelsen av nitrogen. Stammer som er effektive i nitrogen-fiksering og fasilitering av plantevekst, og som samtidig bidrar minst mulig i frigjøring av lystgass, kan bidra til økt planteproduksjon og bærekraft. FORSTERK LUSERNE har som mål å 1) kartlegge variasjon i interaksjonen mellom luserne-populasjoner og stammer av nitrogen-fikserende bakterier med ulike enzymaktiviteter, 2) arrangere et nasjonalt nettverksmøte om engbelgvekster og nitrogenfikserende bakterier, og 3) etablere videre samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.

Belgvekster har symbiose med nitrogen-fikserende bakterier i røttene. Denne tilgangen på nitrogen gir dem et høyt protein-innhold og belgvekster er derfor essensielle i strategier for å redusere Norges, og Europas, underskudd på egen-produsert protein. Dyrking av belgvekster bidrar til økt verdiskaping og et lønnsomt og bærekraftig landbruk ved å redusere behovet for nitrogengjødsling. Luserne er en engbelgvekst som dyrkes mye til fôr internasjonalt, og som vi kunne dyrket mer av i Norge. Ved dyrking av luserne må frøene smittes med nitrogen-fikserende bakterier, noe som legger til rette for innovativ bruk av bakterie-stammer for å maksimere utnyttelsen av nitrogen. Stammer som er effektive i nitrogen-fiksering og fasilitering av plantevekst, og som samtidig bidrar minst mulig i frigjøring av lystgass, kan bidra til økt planteproduksjon og bærekraft. FORSTERK LUSERNE har som mål å 1) kartlegge variasjon i interaksjonen mellom luserne-populasjoner og stammer av nitrogen-fikserende bakterier med ulike enzymaktiviteter, 2) arrangere et nasjonalt nettverksmøte om engbelgvekster og nitrogenfikserende bakterier, og 3) etablere videre samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram