Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Beyond Dodos and Dinosaurs: Displaying Extinction and Recovery in Museums

Alternativ tittel: Mer enn dodoer og dinosaurer: Å vise fram utryddelse og tilbakekomst i museer

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektnummer:

283523

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2023

Geografi:

Fagområder:

Mens utryddelsen av dodoen og de utdøde dinosaurene er de første tingene mange mennesker tenker på når de hører ordet "utryddelse", befinner vi oss nå med all sannsynlighet midt i jordens sjette store dyreutryddelsesperiode. Fordi vi har blitt bevisste på dette pågående permanente tapet av dyr og planter, har mange nå begynt å undersøke hvordan og hvorfor det har skjedd, og hva vi kan gjøre for å stoppe eller reversere disse trendene. Museer, spesielt men ikke utelukkende naturhistoriske museer, er et av stedene som har tatt ledelsen i å fortelle slike historier om utryddelse. Dette prosjektet undersøker hvordan utryddelse og nær utryddelse minnes gjennom museumsutstillinger. Vi vil se på de ulike følelsene som disse utstillingene er utformet for å fremkalle, som tap, skyld, tilhørighet, omsorg, sorg og feiring. Prosjektet har to deler: en historisk studie og en som setter forskningen ut i praksis. Først, i den historiske delen, ser vi på hvordan utryddelseshistorier har blitt fortalt tidligere i museer rundt om i verden. Doktorgradsstudenten som arbeider med denne delen fokuserer på hvordan utryddelsen av dyrearter fra øyer over hele verden stilles ut. Postdoktoren på prosjektet fokuserer på bruken av kopier i utstillingen av truede dyrearter. Prosjektlederen skriver en bok om utstilling av utryddede dyrearter. Mesteparten av datainnsamlingen fra feltstudier er fullført. Vitenskapelige publikasjoner er underveis. I den andre delen bruker vi den forskningen for å bidra til å bygge en moderne utstilling om historien om nestenutryddelsen og deretter tilbakekomsten til den skandinaviske beveren. Den fysiske utstillingen åpner i Åmli i juni 2021. En digital utstilling lanseres tidlig i 2021 gjennom Europeana-plattformen. Begge utstillingene er nær ferdigstilling.

While the extinction of the dodo and the end of dinosaurs are the first things many people think of when they hear 'extinction', we are, in all likelihood, right now living through the Earth's sixth great faunal extinction event. All indications are that the current rapid loss of amphibians and large mammal species is an event of catastrophic proportions. Unlike in prior global extinction events, this time around the extinction is being recorded as entangled human history as it happens; it is being remembered in human narrative. This history project will examine how the history of species extinction and species recovery has been remembered and displayed publicly in museums from the nineteenth century to today. As humans have become aware of the extinction or eminent end of non-human animal species over the last two hundred years, there have been active attempts to memorialize the loss. Each act of remembering extinction is an act that reanimates the lost species and re-enacts the actions that brought about its death. This project will explore the multifaceted narratives mobilized in the remembering of extinction and near extinction in museums. It will explore the multiple framings active simultaneously in museum displays, including loss, guilt, belonging, care, mourning, and celebration. Facing these extinctions through memory-making and storytelling are a part of what it means to be human. By focusing on museums and the narratives of extinction stories, the project will shed new light on the communication of cultural values of the environment and non-human species.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell