Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Beyond Dodos and Dinosaurs: Displaying Extinction and Recovery in Museums

Alternativ tittel: Mer enn dodoer og dinosaurer: Å vise fram utryddelse og tilbakekomst i museer

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektnummer:

283523

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2024

Geografi:

Fagområder:

Mens utryddelsen av dodoen og de utdøde dinosaurene er de første tingene mange mennesker tenker på når de hører ordet "utryddelse", befinner vi oss nå med all sannsynlighet midt i jordens sjette store dyreutryddelsesperiode. Fordi vi har blitt bevisste på dette pågående permanente tapet av dyr og planter, har mange nå begynt å undersøke hvordan og hvorfor det har skjedd, og hva vi kan gjøre for å stoppe eller reversere disse trendene. Museer, spesielt men ikke utelukkende naturhistoriske museer, er et av stedene som har tatt ledelsen i å fortelle slike historier om utryddelse. Dette prosjektet undersøker hvordan utryddelse og nær utryddelse minnes gjennom museumsutstillinger. Prosjektet har to deler: en historisk studie og en som setter forskningen ut i praksis. Først, i den historiske delen, ser vi på hvordan utryddelseshistorier har blitt fortalt tidligere i museer rundt om i verden. Datainnsamlingen fra feltstudier er fullført. Doktorgradsstudenten som arbeider med denne delen fokuserer på hvordan utryddelsen av dyrearter fra øyer over hele verden stilles ut. Postdoktoren på prosjektet fokuserer på bruken av kopier i utstillingen av truede dyrearter. Prosjektlederen skriver en bok om utstilling av utryddede dyrearter (som skal publiseres med Chicago University Press), og har publisert fem artikler fra prosjektet. Medlemmer av forskergruppen har gitt muntlige presentasjoner på en rekke nettbaserte arrangement for både faglige og allmenne publikum. I sin forskning har prosjektgruppen funnet at utryddelseshistorier ofte underkommuniseres av museene som har de fysiske levningene av utryddede og truede dyrearter i sine samlinger. Presentasjoner og fortellinger diskuterer sjelden årsakene til utryddelsen eller hvordan individet som stilles ut har havnet i museets samlinger. Samtidig, når individet som stilles ut er det siste kjente individet av en bestemt art eller underart, har forskergruppen funnet ut at dette eksemplaret da får en spesiell, nærmest hellig, status som utryddelsesfortellinger kan kobles på. Forskergruppen har identifisert noen utstillinger som formidler en framtidsorientert fortelling om utryddelse og hvordan den kan forhindres til besøkerne. I den andre delen har vi brukt den forskningen for å bygge en moderne utstilling om historien om nestenutryddelsen og deretter tilbakekomsten til den skandinaviske beveren. Utstillingen ble utviklet i samarbeid med Aust-Agder Museum og arkiv. Utstillingen inkluderte flere komponenter: 1) en fysisk utstilling kalt «Beverens reise» som ble vist i juni-september 2021 på Elvarheim museum i Åmli og som i etterkant har reist til andre steder, inklusive Skogsmuseet, Setesdalsmuseet, og Jamtli i Sverige; 2) en engelskspråklig digital utstilling på Europeana-plattformen for å nå et bredt internasjonalt publikum (https://www.europeana.eu/en/exhibitions/the-beavers-journey); og 3) en norskspråklig monografi om beverens historie som følger med utstillingen (https://issuu.com/univers/docs/beverens_reise_reduced). «Beverens reise» tar utgangspunkt i de framtidsorienterte utryddelsesfortellingene prosjektet har identifisert et behov for og presenterer en fortelling om positive endringer i miljøet for sine målgrupper, inklusive barn.

The primary outcome of this project is a better understanding of the practices of displaying extinction and its limitations. The team has published numerous case studies of extinction display practices in publications targeting museum professionals and organized a session at the world's leading natural history collections conference in order to specifically reach museum workers who might be able to integrate our findings into their practices. The museum exhibition which was developed with Aust-Agder museum og arkiv has reached a very broad audience, including being seen by hundreds of children at each museum where it was shown. These encounters with an extinction-averted narrative, which focused on the everyday possibilities for environmental action, will have a long-term impact on these children's understanding of extinction, environmental issues, and environmental action.

While the extinction of the dodo and the end of dinosaurs are the first things many people think of when they hear 'extinction', we are, in all likelihood, right now living through the Earth's sixth great faunal extinction event. All indications are that the current rapid loss of amphibians and large mammal species is an event of catastrophic proportions. Unlike in prior global extinction events, this time around the extinction is being recorded as entangled human history as it happens; it is being remembered in human narrative. This history project will examine how the history of species extinction and species recovery has been remembered and displayed publicly in museums from the nineteenth century to today. As humans have become aware of the extinction or eminent end of non-human animal species over the last two hundred years, there have been active attempts to memorialize the loss. Each act of remembering extinction is an act that reanimates the lost species and re-enacts the actions that brought about its death. This project will explore the multifaceted narratives mobilized in the remembering of extinction and near extinction in museums. It will explore the multiple framings active simultaneously in museum displays, including loss, guilt, belonging, care, mourning, and celebration. Facing these extinctions through memory-making and storytelling are a part of what it means to be human. By focusing on museums and the narratives of extinction stories, the project will shed new light on the communication of cultural values of the environment and non-human species.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell