Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-rammebevilgning 2018 Høgskolen i Sørøst-Norge

Tildelt: kr 1,00 mill.

Høgskolen i Sørøst-Norge har de siste årene hatt økt fokus på EUs forskningsprogrammer - en satsing som har medført en klar økning i interesse og antall innsendte og bevilgede prosjekter til høgskolens forskere. I en ny og større fusjonert høgskole HSN med universitets ambisjoner vil EU-finansiering gjennom Horisont 2020 med sine randsone programmer være et grunnleggende strategisk mål for å bygge opp robuste fagmiljøer og en attraktiv forskningsbasert utdanning. Styrking av en Forskningsavdelingen, EU-teamet og arbeidet i EU-nettverk Viken legger gode rammer for at HSNs forskere vil lykkes i tråd med ambisjonen. En PES-rammebevilgning vil styrke høyskolens videre arbeid med å etablere en helhetlig og koordinert innsats. Siden engasjementet er høyt, blir det særlig viktig å løfte kvaliteten på søknadene som sendes. I tillegg må det gis ett ekstra løft mot å posisjonere de beste fagmiljøene på sentrale internasjonale arenaer der de vinnende konsortiene dannes. En rammebevilgning bidrar også til at de beste EU-søknadene blir forankret og prioritert gjennom tilgang til ressurser og kompetanse nødvendig for å passere nåløyet for bevilgning.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020