Tilbake til søkeresultatene

PROFORSK-Skole og samfunn

AstroMaria – en populærvitenskapelig blogg om astronomi

Alternativ tittel: AstroMaria – a popular science blog about astronomy

Tildelt: kr 0,12 mill.

Bloggen AstroMaria (www.astromaria.no) er en populærvitenskapelig astronomiblogg. Der publiseres det innlegg om verdensrommet flere ganger i uken om astronomiske fenomener, astronomer, vitenskapshistorie, teleskoper, romfart, forskningsnyheter og fremtidsvisjoner, utdannelse og karriere, bøker, filmer, LEGO, og mer innen astronomien. Bloggen er personlig, entusiastisk, lettlest og visuell. Den tar sikte på å gi leserne mer astronomi og vitenskap i hverdagen, samt inspirere flere - spesielt jenter - til å velge utdannelser og karrierer innen realfag.

Bloggen har ført til en spredning av informasjon og interesse for astronomi og realfag blant ulike aldersgrupper. Bloggen har også resultert i en rekke andre formidlingsoppdrag i form av skolebesøk, foredrag, avisartikler, radiointervjuer, osv., samt skaffet bloggforfatteren en bokkontrakt, som alle bidrar til at astronomi og realfag deles med en enda større andel av samfunnet enn bloggen alene.

Samfunnet trenger flere realister, og det ønskes økt jenteandel i realfagene. Ettersom astronomiinteressen er stor blant unge, og astronomi ofte fungerer som en inngangsport til realfag, har astronomiformidling potensiale for å bidra til økt rekruttering. Forskning viser at det er viktig for jenter å finne sin identitet som realister utenfor klasserommet for at astronomiinteressen skal opprettholdes gjennom skolegangen og for å forhindre frafall. Da kan en blogg være en god inngangskanal. Blogger er blitt et utrolig populært medium. Gjennom en blogg er det mulig å nå frem til mange, samt engasjere og kommunisere med lesere gjennom sosiale medier. Dessverre er realfagsblogger en mangelvare. Her ligger det en gylden mulighet til å formidle og engasjere de unge i astronomi og realfag gjennom et medium de liker, og vise dem hvilke muligheter som finnes. Bloggen AstroMaria er en populærvitenskapelig astronomiblogg. Der publiseres det innlegg om verdensrommet flere ganger i uken om astronomiske objekter og fenomener, astronomer, teleskoper, romfart, forskningsnyheter, studier, astronomiprosjekter og -arrangementer som blogginnehaveren er med på, vitenskapshistorie, fremtidsvisjoner, LEGO, bøker, filmer, utdannelse og mer innen astronomien. Bloggen er blitt brukt i undervisning i skolen og referert til i nettbaserte læringsressurser. Bloggen har ført til en rekke andre formidlingsmuligheter som radio, TV, avis, prosjekt med Språkrådet og Store norske leksikon, og foredrag. Det er ulike tiltak for å øke bloggens samfunns- og elevrelevans, samt lesertall. Men for å realisere et større potensiale og spille en viktigere rolle i samfunnet og som forskningsformidler, kreves en større innsats og investering i bloggen. Det søkes om midler for å etablere og videreutvikle bloggen AstroMaria som en fast kilde til popularisert innhold om verdensrommet som er spesielt rettet mot unge som er interessert i verdensrommet, hvor jenter kan føle seg inkludert.

Budsjettformål:

PROFORSK-Skole og samfunn

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet