Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte for hjelp til eskalering og vekst av norsk helseindustri på det globale markedet.

Tildelt: kr 42 701

Prosjektnummer:

283762

Prosjektperiode:

2018 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Reisestøtte til bruk for skalering og vekst for norsk helseindustri. Fokuslandene er USA, Canada og Japan, og det søkes om reisestøtte for fem personer og to messer/konferanser.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen