Tilbake til søkeresultatene

PROFORSK-Skole og samfunn

Ny teknologi for en bærekraftig framtid

Alternativ tittel: New Technology to Obtain a Sustainable Future

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektet skal formidle til barn og unge hvordan vi i framtiden kan forvalte naturressursene bedre gjennom bruk av robot- og droneteknologi. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Kjelle videregående skole og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Vårt konsept vil være å vise hvordan realfagene som basis for forskning og teknologisk innovasjon kan kombineres med både landbruksutvikling og naturforvaltning. Dette kombinert med ny teknologi slik at vår framtidig matproduksjon blir mer bærekraftig.

Potensiell effekt er at våre elever blir mer klimabevisste. Og som et resultat av dette i framtiden vil kunne være gode bidragsytere i det grønne skiftet. Vi vil også kunne utnytte landbruksjorda vår på en mer miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Vi tror at dette prosjektet vil kunne bidra til en samfunnsmessig forbedring, både lokalt og globalt.

Vi ønsker med prosjektet å være innovative innen presisjonslandbruk og samtidig skape en god læringsarena for våre naturbrukselever og andre landbruks- eller forskningsinteresserte barn og ungdommer. Intensjonen vil være å tilby egne elever, barn og unge i regionen innovative undervisningsopplegg, kurs og læringssekvenser. Den nye overordnede delen av læreplanverket pålegger på sikt alle skoler i Norge å jobbe med bærekraftig utvikling i alle fag. Vårt konsept vil være å vise hvordan realfagene som basis for forskning og teknologisk innovasjon kan kombineres med både landbruksutvikling og naturforvaltning. Dette kombinert med ny teknologi slik at vår framtidig matproduksjon blir mer bærekraftig. Ved droneovervåking av våre vekstutnyttede landbruksarealer vil vi kunne få en god oversikt over variasjonen i biomassen, benytte fotogrammetri i opplæringen, gi grunnlag for svært interessante og viktige drøftinger rundt driftsmetoder, utvikle egen driftspraksis og kunne inspirere fremtidens bønder til å tenke nytt og innovativt.

Budsjettformål:

PROFORSK-Skole og samfunn

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet