Tilbake til søkeresultatene

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Biidrag til OECD for arbeid med å harmonisere definisjoner for innovasjon i Oslo-manualen med tilstøtende kodesystemer.

Tildelt: kr 50 000

Budsjettformål:

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering