Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Advanced ex vivo analyses and multi-frequency ultrasound technology for improved evaluation and diagnosis of coronary plaque

Alternativ tittel: MULTIBUBBLE - Multifunksjonelle mikrobobler for bedret bildebasert diagnose og medikamentlevering

Tildelt: kr 4,7 mill.

Aterosklerose er en sykdom som resulterer i dannelse av plakk i visse utsatte områder av karveggen på arterier. Disse plakkene kan grupperes i stabile og ustabile plakk der de ustabile plakkene typisk inneholder kolesterol og . Ruptur av et ustabilt plakk, med en resulterende blokkering av en kransarterie, er den vanligste årsaken til hjerteinfarkt. Klassisk statinbehandling har ført til en reduksjon i forekomsten av hjerteinfarkt, likevel er det fortsatt en betydelig dødelighet grunnet hjerteinfarkt. De to hovedmålene for XploreCAD-prosjektet er 1) å søke etter nye biomarkører som kan påvirke plakkstabilitet og 2) å videreutvikle og teste en ny to-frekvent ultralydmetode for målrettet avbildning av relevante biomarkører. Prosjektet bruker en aterosklerotisk kaninmodell, med en lipidmetabolisme lignende den humane, som vil bli behandlet med kolesterolsenkende medikamenter både i form av statiner (velkjent og utprøvd) og PCSK9-hemmere (ny og lovende). Ved å bruke et eksperimentelt design som ligner den kliniske situasjonen forsøker vi å øke kunnskapen knyttet til mekanismer involvert i utvikling av plakk samt bidra til tidlig deteksjon av ustabilt plakk. Vår franske partner har ferdigstilt den nye to-frekvente intravaskulære proben. Denne ble levert til oss i mars 2020, kun få dager før lockdown grunnet covid-19. Vår rumenske partner jobber med analyser av blod og plakk fra kaninforsøk for å finne nye biomarkører samt bedre forstå mekanismer knyttet til utvikling av ustabile plakk. Oppgaven vår er primært utvikling og testing av nye algoritmer og metoder for bedre avbildning av mikrobobler (ultralyd kontrastmiddel) ved høye avbildningsfrekvenser (>7 MHz). Høy frekvens gir høy romlig oppløsning som er nødvendig for avbildning av små strukturer og objekter. Testingen utføres i første omgang på vevs-mimikerende strømningsfantom. Etter optimalisering valideres algoritmene så i forsøksdyr (mus eller kanin). Første del av 2020 (før lockdown) ble brukt til å teste ulike nye algoritmer med en høyfrekvent (20 MHz) transkutan probe som vi hadde tilgjengelig. Konklusjonen fra disse testene var at denne proben ikke var velegnet for av avbildnig av mikrobobler. Siste del av 2020 (etter lockdown) har blitt brukt til akustisk karakterisering av den nye to-frekvente intravaskulære proben. Karakteriseringen ble gjort ved ulike akustiske målinger med hydrofon i vanntank og avdekket at den nye proben har en begrensning i utsendt trykknivå som ikke samsvarer med spesifikasjonen som ble laget for proben. Videre arbeid må likevel baseres på bruk av denne proben siden produksjon av en ny tilsvarende probe vil ta altfor lang tid. Vi har startet med implementering og testing av nye algoritmer for bedre avbildnig av mikrobobler med den aktuelle proben og denne aktiviteten kommer til å fortsette i de kommende månedene.

-

Atherosclerosis is considered a multifactorial disease, with risk factors ranging from high fat diet, hypertension, smoking, diabetes, to genetic susceptibility and other factors. The general consensus is that myocardial infarction, a hallmark of coronary artery disease (CAD), can be prevented if these known risk factors are taken care of in due time. Classic statin treatment has led to a significant reduction of clinical events, but a considerable residual risk of cardiovascular-related mortality still remains. Alarmins are host biomolecules that can initiate and perpetuate a noninfectious inflammatory response. Myocardial ischemia, the result of coronary artery occlusion, initiates systemic inflammation through the release of such alarmins. Our hypothesis is that alarmins are critical players of CAD plaque progression, which can be directly used for targeted imaging. The XploreCAD project will identify potential markers of CAD that will be used with a novel multi-frequency technology for molecular imaging with intravascular ultrasound, to bring new insights into plaque development and mechanisms related to plaque instability. The methodology will include high performance nano-liquid chromatography mass spectrometric analysis and immunological assays of plaques and sera isolated from atherosclerotic animals and patients. Expected results will lead to a better understanding of the mechanisms of plaque progression and an improved imaging technique for coronary plaque diagnosis and personalized therapy.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering