Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Studietur Houston 2018: Den digitale transformasjonen - samarbeid og samhandling for økt konkurransekraft og verdiskapning

Tildelt: kr 99 999

GCE NODE har to strategiske mål: 1. Etablere forsknings- og utviklingsprosjekter som sikrer og styrker de regionale bedriftenes markedsposisjon og konkurranseevne innen de markedene hvor de er ledende. 2. Etablere forsknings- og utviklingsprosjekter for teknologioverføring til nye markeder for å styrke de regionale bedriftenes robusthet og sikre verdiskapning. Begge mål forutsetter samarbeid og samhandling med ledende internasjonale universiteter og forskningsinstitusjoner i tillegg til en aktiv deltagelse fra næringsliv, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til de strategiske målene har GCE NODE aktiviteter tre bærebjelker; kompetanse, bærekraft og strategisk posisjonering. I den digitale transformasjonen ligger det et stort potensial for økt bærekraft og kostnadsreduksjoner samtidig som den utløser nye produkter, tjenester og markeder. Ved å delta på studieturen til Houston vil bedriftene for et unikt innsyn i digitalløsninger, hvilke relevans disse har for deres virksomhet, hvordan forretningmodellene vil bli påvirke, m.m. Bedriftene vil bli koblet sammen med andre bedrifter, universiteter og forskningsinstitusjoner som er ledende innenfor sine fagfelt. Studieturen vil tilby en grobunn for fremtidig samarbeid og samhandling innenfor forsknings- og utviklingsprosjekter på ny teknologi og metoder som vil sikre økt bærekraft, kostnadseffektivisering, teknologioverføring og kompetanseøking. GCE NODE mener disse elementer er svært viktig for å styrke industriens fremtidige konkurransekraft og verdiskapning. Vedlegg: Programmer til tidligere NorTex Data Science Workshop arrangert i 2016 og 2017 og Agders OTC 2016 and 2017 programmer

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen