Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Retrospective Analysis of Historical AIS Data for Navigational Safety through Recommended Routes

Alternativ tittel: Retrospektiv analyse av historiske AIS-data for navigasjonssikkerhet gjennom anbefalte ruter

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektnummer:

284033

Prosjektperiode:

2018 - 2020

Organisasjon:

Geografi:

HANSA-prosjektet har sett på retrospektiv analyse av historiske AIS-data (automatisk identifikasjonssystem) ved hjelp av både tradisjonell AIS (terrestrisk og satellitt) og ombord AIS (også kalt «Dynamisk AIS») for å forbedre navigasjonssikkerhet gjennom konseptet «anbefalte ruter». Dette ble gjort ved å samle, kombinere og analysere AIS-dataene med basis i AI-støttede algoritmer. Målet varr å utvikle et rutefordelingsverktøy for å bestemme skip, miljøforhold og spesifikke korridorer basert på analyse av historiske data fra AIS, hydrografisk og meteorologisk informasjon, og også nasjonale forskrifter. NAVTOR har i prosjektperioden (juni 2018 ? juni 2020) arbeidet med følgende elementer; - Definere konseptet med en "anbefalt korridor" som er nyttig både i kyst- / havneområder og i for global shipping (SOLAS). - Datainnsamling og dataoverføring bestående av historiske AIS-data, og fom våren 2019 også nær sanntid AIS, hentet fra AIS-mottakeren om bord på NAVTOR-tilkoblede fartøyer. Data feeden oppdateres jevnlig (AIS-tidsoppløsning er ned til minutter, men i praktisk bruk nå begrenset til 1-2 ganger i uken). - Definere en prototype av ombord UI for Passage Planning og en annen prototype for et landbasert brukergrensesnitt, NavFleet, som er NAVTORs Web-basert plattform for eiere og operatører. Det første utkastet til prototypen er diskutert med våre kunder, og bruker tilbakemeldinger er mottatt. Utviklingen av prototypen vil bli en interaktiv prosess med sluttbruker - NAVTOR arrangerte det årlige HANSA prosjekt-møte i NAVTOR sine lokaler i Bergen 27-28. august 2019. - I november 2019 fikk NAVTOR første test leveranse av data for «anbefalt korridor». Denne leveransen var lovende, men møtte ikke helt prosjektet sine målsetninger og våre forventinger. Tilbakemeldingene ble tatt til følge, og PUEB jobbet videre med å justere konseptet «anbefalte korridorer». - I løpet av våren 2020 har NAVTOR implementert resultater inn i våre grensesnitt, og vurdert det opp mot våre objektive kriterier for overvåking av sikker navigasjon. Målet har vært å gjøre det mulig for navigatøren ombord å oppdage potensielt farlige situasjoner og for operatører i land å overvåke den generelle trafikksituasjonen, og også å redusere risikoen i planleggingsfasen. Konklusjonen av den intensive AIS analysen er at man med AIS info alene ikke er i stand til å oppnå tilstrekkelig kvalitet på de «anbefalte korridorene» når målet er å kunne aktivt varsle om et skip er innenfor eller utenfor en slik korridor. Bruk av korridorene til å guide inn og ut av en havn, f eks Gydina i Polen som er nyttet i prosjektet av Sprint, kan likevel være nyttig. En anbefaling er å kombinere AIS info med ytterligere info, f eks fra track fra seilende skip. HANSA finansieres gjennom MarTERA gjennom partnerskap mellom Tysklands føderale departement for økonomi og energi (BMWi), Polsk senter for forskning og utvikling (NCBR) og Norges forskningsråd (RCN).

The HANSA project has introduced the concept of "recommended routes". Project goals; -make it possible for the navigator on board to detect potentially dangerous situations when planning and monitoring. -provide safe routes for marine traffic based on sailing pattern of similar vessels. -will minimize the risk of e.g. groundings which can have calamitous impacts on the marine environment. -will enhance the safety by allowing the mariner to better predict the movement of other vessels in his surrounding area. -Shore side monitoring may utilize AI to predict dangerous crossing situations avoiding collisions and power groundings, saving the marine environment for e.g. oil spill. The Recommended route concept to be input to future projects dealing with autonomous shipping. The concept is unfortunately not yet ready to be used operational, but further work may finetune further; HANSA has laid the cornerstone for further utilization of AIS in combination of other information.

There are a number of data sources that can be used to support the generation of recommended corridors. The main challenge, which needs to be faced is that these data sets are large and complex. Traditional data processing tools are inadequate to process them within a tolerable time. As a response, Big Data technologies can be applied, which assume acquisition of vast amount of data from various sources and in different formats. This data is then processed, fused and analysed in (nearly) real-time. The project partners see significant market potential for additional modules or their product portfolio either for land-based VTS or CSS systems with the focus on operational use (e.g. anomaly detection) or onboard systems providing support in the route planning process, e.g. Navtor’s digital passage planning software NavStation. Each industry partner has a substantial customer base which can be exploited. As of today, no commercial system provides the smart combination of historical data (and thus navigational experience) with an operational system.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2