Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

FoU-samarbeid PPM - Japan

Tildelt: kr 18 211

Prosjektet innholder to reiser for å etablere FoU-samarbeid: - Initiering av kontakt, innlendende relasjonsbygging og diskusjon rundt fokusområder for samarbeid (1. kvartal 2018) - Valg av fokusområder, og planlegging av samarbeidsaktiviteter (2. kvartal 2020) Reisene skal sammen med nødvendig korrespondanse, danne grunnlag for å etablere FoU-samarbeid i form av prosjekter og / eller nærings-PhD innen mann-robot kommunikasjon og robotsikkerhet. Det søkes om støtte på 50% av reisekostnadene. Se forøvrig vedlegget.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen