Tilbake til søkeresultatene

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

InnoTown Innovation Conference 2018

Alternativ tittel: InnoTown Innovation Conference 2018

Tildelt: kr 50 000

InnoTown 2018 Siden 2000 har InnoTown arrangert InnoTown Innovation Conference - en årlig, internasjonal innovasjonskonferanse i Ålesund, som skal inspirere og bidra til økt innovasjon. Siden oppstarten har InnoTown hatt som hovedmål å kunne gi deltakerne ny kunnskap og nye ideer, som kan omsettes i konkrete handlinger i egen bedrift/organisasjon. Dette for å bidra til økt innovasjonstakt og verdiskapning. Fra å være en regional- og nasjonal konferanse, har InnoTown vokst til å bli sett på som en av Europas fremste business og innovasjonskonferanser. Vi er en av få konferanser i landet som har deltakere fra hele verden, og er en av de største faste innovasjonskonferansene i Norden og i toppsjiktet blant business og innovasjonskonferanser i Europa. Gjennom årenes løp har InnoTown presentert et rikholdig utvalg av ulike foredragsholdere som treffer på tvers av bransjer og profesjoner. InnoTown 2018 har et særlig fokus på tema som kunstig intelligens, nanoteknologi, business strategi og digitalisering. InnoTown 2018 holdes på Parken Kulturhus i Ålesund Norge 29 og 30 mai med medvirkning fra 7 internationale kjente foredragsholdere. I programmet inngår også en workshop i samarbeid med NTNU.

Vi forventer 500 deltakere til årets konferanse, som er den 17. i rekken av internasjonale innovasjonskonferanser i Ålesund. Arrangementet blir av mange sett på som den beste og viktigste årlige innovasjonskonferansen i Norge. Vår ambisjon er å ytterligere forsterke konferansens betydning. InnoTown har alltid vært et internasjonalt arrangement, både på innholdssiden og gjennom årlig deltakelse fra 15-20 forskjellige land. Dette gir oss en unik posisjon sammenliknet med andre konferanser. Mer enn 160 foredragsholdere i internasjonal toppklasse har medvirket siden starten i år 2000.

Budsjettformål:

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet