Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Innovative Processing of Vegetables and Potato

Alternativ tittel: Innovativ Prosessering av Grønnsaker og Poteter

Tildelt: kr 2,4 mill.

I InProVe har vi utviklet bærekraftige matproduksjonssystemer som omhandler nye, innovative teknologier for bearbeiding av poteter og grønnsaker. Dette er teknologier som fører til besparelser i energi- og vannforbruk, bedre utnyttelse av svinn og restråstoff, og forbedring av sensorisk og ernæringsmessig kvalitet sammenlignet med konvensjonell prosessering. Vi har valgt å dele vår forskning i InProVe opp i tre tematiske områder over variasjoner av «less is more». Less time, more nutrition Ved hjelp av en helt ny type hermetikkboks som vi kaller toroid boks har vi dokumentert en tidsbesparelse i pasteurisering og sterilisering av flere typer hermetikk på over 50% ved statisk og end-over-end autoklavering, sammenlignet med tradisjonell hermetikkboks. I tillegg forbrukes det mindre energi og vann. Næringsinnholdet blir bedre siden produktene utsettes for en mindre varmebelastning som bedre ivaretar vitaminene, og smak og holdbarhet er minst like god som i tradisjonelt prosesserte produkter. Farge og tekstur bevares, og matvaren oppnår den samme lange holdbarhetstiden som tradisjonell hermetikk. Innsamlede data vil bli brukt i fremtidig modellering og kinetikk-studier av relevante næringsstoffer og vitaminer. En annen teknologi som bidrar til redusert energiforbruk, er High Temperature - Short Time (HTST) mikrobølgeoppvarming. Denne teknologien er utviklet og implementert i pilotskala. HTST ble sammenlignet med konvensjonell teknologi (bruk av varmevekslere). HTST førte til forbedret munnfølelse og tekstur av fisk og grønnsaker, farge osv. Ernæringskvaliteten til supper produsert på denne måten er minst like god som i tradisjonelt prosesserte supper. Less waste, more food I InProVe har forskere og industripartnere i samarbeid utviklet teknologi som gjør det mulig å transformere restråstoff fra erter, sopp og skorsonnerot til protein- og fiberrike ingredienser. Disse ingrediensene har blant annet blitt brukt til å produsere saftige og gode veganske burgere med høyt næringsinnhold. Råstoffet som brukes har tidligere blitt kastet, så dette er helt klart et stort bidrag for å redusere svinn i verdikjeden for grønnsaker, og kan forhåpentligvis også bidra til mindre inntak av kjøtt. Dette vil i så fall føre til bedre folkehelse og lavere CO2-utslipp. Teknologien kan overføres til andre grønnsakssorter, som f.eks. gulrot og kål. I 2021 har det blitt utført forsøk med tørkede fraksjoner av biprodukter fra blant annet erter og sopp til produksjon av vegan-produkter med kjøttaktig tekstur og kjøtt-grønnsak hybrid-produkter, ved å bruke innovasjonen High Moisture Extrusion Cooking (HMEC). Det ble blant annet utviklet en veganburger som var basert på restråstoff fra skorsonnerot blandet inn i soyamasse. Denne burgeren oppfattes som mer saftig, og har et høyere innhold av kostfiber enn tradisjonelle veganburgere. Mange europeere får i seg for lite kostfiber. Denne teknologien har vist seg å kunne bidra kraftig til reduksjon av svinn fra grønnsaksprosessering, samtidig som forbrukerne får økt tilgang til sunn og bærekraftig mat Less pollution, more yield Vi har også studert bruken av "grønne" teknologier for å utvinne verdifulle fytokjemikalier (f.eks. betakaroten og polyfenoler) fra restråstoff og ubrukt biomasse fra potet- og grønnsaksprosessering. Superkritisk CO2 (SC-CO2) ekstraksjon av karotenoider fra frysetørket pulver av gulrotskrell ble vist å øke utbyttet betydelig og samtidig redusere trans til cis-isomerisering sammenlignet med konvensjonell CO2-ekstraksjon. Pulsed Electic Field (PEF) er evaluert for å kunne forbehandle biomassen før SC-CO2-ekstraksjon for å gjenvinne karotenoider fra sidestrømmer fra gulrot- og potetprosessering. Resultatene viser at PEF øker utvinningsgraden av betakaroten fra gulrotskrell, men ikke fra andre biprodukter av gulrot. Når det gjelder potet, ser PEF ut til å øke utvinningsgraden av polyfenoler både fra potetskrell og kuttet potet. Covid19-pandemien har gjort det utfordrende å nå ut direkte til forbrukerne med resultatene våre. Men vi har vært aktive på sosiale medier med over 50 innlegg, og har også publisert tre kortfilmer om hvert av de tematiske områdene beskrevet over. Disse tre filmene er også redigert sammen til en lengre film som beskriver hovedfunnene i prosjektet på en lettfattelig måte. Disse er tilgjengelige på hjemmesiden vår www.inproveproject.eu. I tillegg har Covid19 gjort det umulig med forskerutvekslingen som opprinnelig var planlagt, og gitt oss vanskeligere arbeidsforhold. Dette har vi beskrevet i en populærvitenskapelig artikkel: https://inproveproject.eu/eu-research-collaboration-success-or-failure/

Noen av forskningsresultatene er implementert hos deltakende industripartnere, og har ført til forbedrede produkter med lengre holdbarhet og mindre salt. Dette vil komme forbrukerne til gode i form av sunnere produkter, og vil også kunne bidra til mindre matsvinn. InProVe har utviklet teknologier som potensielt har stor betydning for prosesseringsindustrien ved at det øker prosesseringshastigheten samtidig som forbruket av energi og vann minker. InProVe har evaluert bruk av restråstoff fra grønnsaksprosessering som funksjonelle ingredienser i næringsmiddelproduksjon. Dette vil bidra til redusert svinn og økt verdiskapning og økt matsikkerhet. InProVe har bidratt til økt kunnskap hos forbrukere om blant annet bruken av mikrobølgeovn. Vi har bidratt til å nyansere debatten angående strålingsfaren knyttet til bruken av mikrobølgeovn hjemme, og utviklet og publisert enkle oppskrifter for mikrobølgeovn. Prosjektet har ført til økt internasjonalt forskningssamarbeid.

Innovative technologies like Microwave (MW) and, Pulsed Electric Field (PEF), and InfraRed Heating (IRH), can be used to improve nutrient retention and reduce required energy and process costs during processing of potato and vegetable foods, compared to conventional processing. Optimization of conventional technologies such as canning by innovative approaches can also result in quality improvements and increased efficiency. In addition, novel green extraction processes such as supercritical fluid extraction (SFE) provide new opportunities to create added value out of waste generated during potato and vegetable production. Processing design and novel products will be developed utilizing these innovative technologies to increase sustainability, reduce waste fractions, meet consumer demand, and stimulate an increased intake of vegetables by providing affordable, healthy, and nutritive foods. Conventional processing have an impact on sensorial and nutritional quality of processed goods. Taking into account that innovative technologies are emerging that have a limited impact and at the same time are more energy efficient; the objective of InProVe is to evaluate the fact that they can be used to produce safer and more nutritive processed potato and vegetable products. A positive side effect of this is the reduced input of electricity and water. In addition, innovative canning technologies, where possible modifications might be applied to revise the can geometry, will complement processing design allowing for maximum optimization in energy use. The same technologies will be used to generate added value from by-products. These valorized compounds can be attractive for their technological functions (as food colorants, sweeteners, emulsifiers, preservatives, etc.), their nutritional properties (proteins, vitamins, fibers, etc.), or because the bioactive compounds present have potential health-benefiting effects (e.g. anti-oxidants, anti-microbial, anti-inflammatory).

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram

Temaer og emner

LTP2 Bioøkonomi og forvaltningMatTrygg verdikjedeKlimaGlobale klimautfordringerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerIKTAnvendt forskningMatGlobal matsikkerhetAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Politikk- og forvaltningsområderMatInternasjonaliseringBransjer og næringerNæringsmiddelindustriPortefølje Klima- og polarforskningMiljø og naturmangfoldSirkulær økonomiBransjer og næringerLandbrukIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiMatMat - Grønn sektorDelportefølje Klima og miljøBransjer og næringerVareproduserende industriBioteknologiGrunnforskningPortefølje Industri og tjenestenæringerAvanserte produksjonsprosesserKlimaInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidBioøkonomiLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetBioteknologiIndustriell bioteknologiBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriMatMat, helse og velværeBransjer og næringerDelportefølje Sirkulær økonomiPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Klima, polar og miljøMiljø og naturmangfoldKlimaGlobale utfordringerGlobale klimautfordringerPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matGlobale utfordringerGlobal matsikkerhetERA-NETERA-NET CofundGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerPortefølje LivsvitenskapGlobale utfordringerMiljø og naturmangfoldERA-NETSirkulær økonomi