Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Tools for Optimizing Performance of VOYages at Sea

Alternativ tittel: Beslutningsverktøy for optimalisering av skip-ruting.

Tildelt: kr 4,9 mill.

TOPVOYS prosjektet har som mål å forbedre og styrke: (i) innhenting, prosessering og analyse av nær sanntids satellittdata for bestemmelse av overflatestrøm, overflatetemperatur, bølger og deres vekselvirkninger; (ii) operasjonell bruk av sensor synergy og visualiserings-platform; (iii) bidra til automatisering av verktøy og maskin-lærings system for skip-ruting plannlegging og optimalisering; (iv) rutevalg og overvåking av skips fremdrift; og (v) etter analyse og debriefing av rutevalg. Den direkte deltakelsen av de 2 rederiene (CMA-CGM , Frankrike og Grieg STAR, Norge) sikrer både førstehåndskjennskap til seilingskrav og effektiv mulighet for uttesting, validering og forbedring av skip-rutings verktøy og metoder for optimalisering av rutevalg. Sikrere og bedre skip-rutevalg kan gi verdifull reduksjon i drivstoff og utslipp av CO2, SOx og NOx, og dermed imøtekomme nye reguleringer og krav fra både IMO og EU. Som sådan vil det derfor også ha viktige bidrag til omstillingen til "grønn energi og blå økonomi" samt til mange av Bærekraftsmålene som FN har utarbeidet, inklusiv #7: Lønnsom og ren energy; #12: Ansvarlig forbruk og produksjon; #13: Klima aksjon; og #14 Liv i havet. TOPVOYS er også relevant inn mot IMO sin målsetting om et sterkere digitalisert og miljøvennlig maritim shipping industri inklusiv sikrere angivelse av ankomst tid for optimalisering av kaiplass og lasting og lossing. Nylige tall fra DNV angir årlig besparelser på opp mot 300 MNOK for båttrafikk i Norge gjennom maritim digitalisering.

Prosjektet har dokumentert at nyutviklet metodikk basert på bruk av nær sanntidsdata fra satellitt (spesielt overflatetemperatur og strøm) gir mulighet for mer nøyaktig rangering av kvaliteten på strøm-modeller som igjen kan medvirke til bedre rutevalg og derigjennom reduksjon i både drivstoff-forbruk og utslipp. Den direkte deltakelsen av de 2 rederiene (CMA-CGM , Frankrike og Grieg STAR, Norge) har sikret både førstehåndskjennskap til seilingskrav og effektiv mulighet for uttesting, validering og forbedring av skip-rutings verktøy og metoder for optimalisering av rutevalg. Sikrere og bedre skip-rutevalg kan gi verdifull reduksjon i drivstoff forbruk og utslipp av CO2, SOx og NOx, og dermed imøtekomme nye reguleringer og krav fra både IMO og EU. Som sådan vil det derfor også ha viktige bidrag til omstillingen til "grønn energi og blå økonomi" samt til mange av Bærekraftsmålene som FN har utarbeidet, inklusiv #7: Lønnsom og ren energy; #12: Ansvarlig forbruk og produksjon; #13: Klima aksjon; og #14 Liv i havet. TOPVOYS er også relevant inn mot IMO sin målsetting om et sterkere digitalisert og miljøvennlig maritim shipping industri inklusiv sikrere angivelse av ankomst tid for optimalisering av kaiplass og lasting og lossing. Nylige tall fra DNV angir årlig besparelser på opp mot 300 MNOK for båttrafikk i Norge gjennom maritim digitalisering.

Building on the Copernicus Marine Environmental Monitoring Service (CMEMS) and recent new capacities in satellite observations as demonstrated in the ESA funded GlobCurrent project, the overall goal of the TOPVOYS (Tools for Optimizing Performance of VOYages at Sea) project proposal submitted to ERA-NET Cofund under the MarTERA call is to advance and implement analyses tools and decision support system for voyage optimization. This is highly important for the maritime waterborne transport sector including safety and security and will strengthen transnational research and development in maritime and marine technologies in support to Blue Economy and Blue Growth. Optimum ship routing means the “best route” for a ship based on the marine weather forecasts including wind, wave and surface current conditions, together with ship characteristics, cargo requirements and navigational performance including use of Automatic Information System (AIS). The advanced analyses tools and decision support system will regularly be tested and demonstrated in delayed mode post voyage analyses and real time operations with lead involvement of the lead marine service company together with the two participating shipping companies. In order to identify the most reliable forecast product in each area during a given time window, and to assign to each prediction a confidence index, the forecast and near real time observations will be integrated into a single decision support system. The goal is not to avoid all adverse weather, waves and current conditions but to find the best reliable balance to minimize time of transit and hence fuel consumption and reduce emissions without placing the vessel at risk to damage or crew injury.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2