Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergruppe ved Kulturhistorisk museum

Tildelt: kr 1,9 mill.

Senter for vikingtidsstudier (ViS) ViS arbeider med ei rekkje prosjekt innanfor vikingtid, og siktar mot å undersøkje dei gjennomgripande endringane som fann stad i dei skandinaviske samfunna i perioden 700-1100. Mobilitet, økonomi, teknologi, identitet, etnisitet, demografi og sentralisering er sentrale stikkord for vår forsking.

HUMEVAL-midlene har bidratt til at vi har kunnet realisere to store internasjonale konferanser innenfor vikingtidsforskning som har vært svært populære og som har løftet frem vikingtidsforskningen i Norge internasjonalt. En antologi er publisert fra den første konferansen «Viking Wars», mens en antologi fra den siste konferansen kalt «The Viking Age as a Foreign Place» er på trappene og vil bli publisert i 2024. Gjennom disse midlene har vi også kunnet drive prosjektutvikling med henblikk på søknader til ERC og vi har kunnet ha gjesteforskere på besøk. Vi har også gjennomført en rekke internasjonale og nasjonale workshops og seminarer, og sendt medlemmer av forskergruppen på konferanser. Flere arkeologiske prosjekter innenfor ViS-paraplyen har også kunnet gjennomføre naturvitenskapelige analyser.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam