Tilbake til søkeresultatene

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergruppe ved Det teologisk menighetsfakultet

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektnummer:

284384

Prosjektperiode:

2018 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

n/a

Se egen Resultatrapport.

Budsjettformål:

ISPHUM-ISP - Humaniora