Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved Institutt for fredsforskning (PRIO)

Tildelt: kr 4,7 mill.

Tildelingen (Forskningsrådets ref. 284388) har vært øremerket 3 spesifikke forskningsgrupper ved Institutt for fredsforskning (PRIO): Humanitarianism, Law and Ethics, og Regions and Powers. Formålet har vært å la disse forskningsgruppene engasjere seg i nettverksvirksomhet og internasjonalt samarbeid, utvikle og omsøke nye prosjekter, støtte stipendiatstillinger og andre kompetansehevende tiltak, og annet arbeid av strategisk natur og betydning. Det har vært en forutsetning at arbeidet som er utført med støtte fra HUMEVAL tildelingen er fokusert inn mot de respektive gruppenes forskningsagendaer, teorier, og metoder, herunder videreutvikling av disse. Gjennom en lang rekke aktiviteter som workshop-/konferansearrangement, konferansedeltakelse i inn- og utland, gjesteforskeropphold (både eksterne eksperter som har oppholdt seg ved PRIO, og PRIO-forskere som har besøkt og oppholdt seg ved universiteter og andre relevante institusjoner i utlandet), utvikling av prosjektsøknader til blant annet EU-systemet (Horizon 2020 såvel som ERC), og støtte til et doktorgradsprosjekt om den humanitære dimensjonen i militære operasjoner, er vi av den oppfatning at prosjektet har oppfylt sine målsettinger som omtalt i tilsagnsbrevet fra Norges Forskningsråd av 08.02.2018 For nærmere beskrivelse av de respektive aktiviteter, vises det til fremdriftsrapporter som levert Forskningsrådet på årlig basis, såvel som narrativ del av herværende sluttrapport for tiltaket.

Amongst other things, the activities undertaken and funded by the HUMEVAL scheme at PRIO have generated effects as follows; - An already existing range of international contacts and networks has been expanded, built upon and further developed, by means of bringing experts to Oslo for conferences and workshops, as well as PRIO staff participating in relevant conferences and events elsewhere. - Competences within research topics relevant to the three research groups have been further developed and updated. - Proposals have been developed and submitted to relevant funding schemes, with considerable success in terms of diversifying funding sources and developing new research portfolios. - Outreach to relevant audiences in various channels, including stakeholders outside academia such as policy actors, civil society, and international organizations.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam