Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved Universitetet i Oslo - Det humanistiske fakultet

Tildelt: kr 19,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

284393

Prosjektperiode:

2018 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

se 4. Resultatrapport

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam