Tilbake til søkeresultatene

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Emerging Leaders 2018 og 2019

Tildelt: kr 0,60 mill.

Arktis er i endring. Folk som bor og jobber i og med Arktis opplever endringer i klima. De opplever endringer i samarbeidsklima. Det store spranget mellom grenseløse muligheter og globale utfordringer i Arktis, krever varsomhet og ydmykhet. Fremtidige operasjoner i Arktis krever effektivt samarbeid på tvers av fag, sektorer og nasjonale grenser. Utviklingen i Arktis avhenger av modige, trygge og bærekraftige løsninger. Arktiske løsninger er globale av natur og personlig i karakter. Avgjørelser i Arktis bør bygge på personlige nettverk som binder sammen nasjonaliteter, kulturer, folk og fag. Det som skjer i Arktis forblir ikke bare i Arktis. Nei, det som skjer på Nordkloden rammer hele jordkloden. Vårt felles Arktis gir oss en unik mulighet til å stake ut kursen for bærekraftig utvikling og globalt samarbeid på tvers av tradisjonelle styringsformer. Arktis roper ut til kommende generasjoner ? the Emerging Leaders - av politikere, forskere og næringslivsledere om å ta styringen på Arktiske premisser. Emerging Leaders er en viktig nettverksbyggende del av den internasjonale tverrfaglige konferansen Arctic Frontiers som arrangeres i Tromsø hvert år i uke 4. Emerging Leaders inviterer samfunnsengasjerte norske og internasjonale deltakere under 35 år fra ulike fag og ulike sektorer til en sosial og faglig inspirerende studie av Arktis i Arktis. Emerging Leaders starter opp i Bodø, onsdag i uke 3, med sosialt program. Deretter ser vi på behov og utfordringer i sikkerhetspolitikk, og søk og redning i det høye nord. Hvilke muligheter og utfordringer står vi ovenfor nå som stadig flere og stadig større operasjoner åpnes i Arktis? Hvordan kan vi best forberede oss og Arktis på økt shipping, reiseliv og nye fiskerisoner? Allerede på reisens andre dag tar vi Hurtigruten over til Lofoten for å oppleve moderniseringen av tradisjonelle fiskeri, og oppbygging av moderne opplevelsesbaserte reiselivsaktiviteter. Hvordan kan vi bidra til en bærekraftig utvikling av havet når verden roper etter sterk økning i sjømatproduksjonen, mer energi og i tillegg ber om å verne noen av verdens rekreasjonsområder som vi finner nettopp her i Lofoten? Er retningslinjene som styrer utviklingen i havbruksnæringen bærekraftige? Og, visste du at det finnes spor etter folk som bodde i steinhuler i Lofoten for 6 000 år siden? Etter to dager med naturbaserte opplevelser og gruppearbeid i Lofoten, reiser vi videre med Hurtigruten nordover til Tromsø. Vel fremme i Tromsø blir Emerging Leaders invitert til å dele av sine perspektiver på bærekraftig utvikling i Arktis for et spesielt invitert publikum bestående av VIP-gjester fra ambassader, næringslivet og forskningsinstitusjoner. Alle er vi særdeles lydhøre for hvordan årets Emerging Leaders staker ut kursen for et bærekraftig Arktis i utvikling.

vennligst se vedlagte rapport

Budsjettformål:

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning