Tilbake til søkeresultatene

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved VID Vitenskapelige høgskole (tidligere Misjonshøgskolen)

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

284512

Prosjektperiode:

2018 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

ISPHUM-ISP - Humaniora