Tilbake til søkeresultatene

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved UiO-HF

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

284523

Prosjektperiode:

2018 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

ISPHUM-ISP - Humaniora