Tilbake til søkeresultatene

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Høgskolen i Østfold

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektnummer:

284528

Prosjektperiode:

2018 - 2018

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

ISPHUM-ISP - Humaniora