Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: OPENZ - Optimized enzymes for food applications

Alternativ tittel: OPENZ: Optimaliserte enzymer for anvendelse i mat

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektnummer:

284917

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Geografi:

Fagområder:

OPENZ er et prosjekt for optimalisering av nylig identifiserte enzymer for bruk i norsk marin sektor. Norge har potensialet til å være ledende innen bærekraftig verdiskapning basert på marine ressurser. Fiskeri og havbruk genererer ca. 900 000 tonn restråstoff årlig, slik som hode, rygg og innmat, som i stor grad benyttes til produksjon av fôr, oljer, ensilasje, eller kastes. Ettersom restråstoff inneholder en gunstig aminosyresammensetning, har de et stort potensiale for humant konsum. De få kommersielle enzymene (proteaser) som brukes i bioraffinerier til å konvertere restråstoff til peptider og aminosyrer er ikke ideelle. Kostnadseffektive kommersielle enzymer gir et produkt med bitter smak og sub-optimalt utbytte. Dette representerer tekniske og biologiske barrierer for full kommersiell utnyttelse. Den spesifikke måten enzymene bryter ned fiskeproteiner på påvirker størrelse og egenskaper til peptidene, og også smaken på produktet. Utforskning av en større enzymkatalog med ulik spesifisitet er en attraktiv måte for å omgå disse flaskehalsene. Et konsortium av forretningsutviklere og to marin-orienterte forskningsinstitutt vil utvide enzymkatalogen ved å tilføre nye, skreddersydde og innovative enzymløsninger for produsenter av marine ingredienser. Et referansesett av kommersielle enzymer er karakterisert, og et bibliotek av mutanter er under utvikling. Mutantene vil sammenlignes med referansedata på kommersielt tilgjengelige enzymer på industrielt relevante substrater. De første enzymene er produsert ved fermentering, og metode for produksjon er publisert.

Aktivitet:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningLTP2 HavBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriMatMat, helse og velværeResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Avanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Responsible Research & InnovationLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelseBioteknologiMarinHavbrukForskning og innovasjonBransjer og næringerNæringsmiddelindustriMatPortefølje Muliggjørende teknologierBioøkonomiLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerFNs BærekraftsmålPolitikk- og forvaltningsområderForskningFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonPortefølje Industri og tjenestenæringerBioteknologiIndustriell bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matMarinMarin bioteknologiLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensMarinMatMat - Blå sektorMatMat - BlågrønnUtviklingsarbeidLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiKommersialiseringLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje LivsvitenskapAnvendt forskningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserBioøkonomiØvrig bioøkonomiPortefølje HavBransjer og næringerFiskeri og havbrukFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderBioteknologiMarin bioteknologiMatNæringsmiddel og foredlingAvanserte produksjonsprosesserLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoULTP2 Marine bioressurser og havforvaltningHavbrukBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vann