Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Frontiers of Speech: Remaking Philosophy of Language for the Information Age

Tildelt: kr 0,30 mill.

SAMKUL-nettverksprosjektet, New Frontiers of Speech: Remaking Philosophy of Language for the Information Age, satt sammen et nettverk av forskere for å undersøke nye forskningstemaer i anvendt språkfilosofi og taleetikken i sammenheng med de raske endringene innen informasjonsteknologi i løpet av de siste tiårene. Dette forskningsnettverket legger til rette for en ny, toveis utveksling av spørsmål og ideer mellom filosofer og andre relevante fagdisipliner og interessenter i det offentlige og private. Utviklingen av dette nettverket har generert flere finansieringsapplikasjoner for nettverket for å fortsette sin forskning og aktiviteter. Aktivitetene i prosjektet har vært rettet mot fem ?målområder? av forskning der raske endringer i kommunikative miljøer presser oss til å revurdere noen grunnleggende filosofiske forutsetninger om disse fenomenene: (i) løgn; (ii) stillhet; (iii) grunnlaget for mening; (iv) meningsendring; og (v) forfatterskap. Forskningsaktivitetene til prosjektet inkluderte publisering av to tidsskriftsartikler om falske nyheter og tre workshops som samlet medlemmer av forskningsnettverket for å diskutere forskning på de fem prosjekttemaene.

The achieved outcomes and impacts of the project are (i) the establishment of a research network on the five target research areas of the project, (ii) the submission of five funding applications on the target research areas of the project, (iii) the publication of two scholarly journal articles, (iv) editorship of a special issue of the journal Inquiry on semantics and epistemology in the digital age, (v) hosting of three workshops on the project research areas bringing together researchers within the network, and (vi) five meetings of the core group which strengthened research and activity planning. The further potential outcomes and impacts are (i) success in securing funding to continue the research and other activities of the network, (ii) further scholarly publication in journals by the core group, (iii) more substantial media and public engagement through popularization of results, especially in the form of media articles.

The project aims to better connect philosophical theorizing on language and communication with the social reality of the information age, in two directions. In one direction, we aim to nuance, revise, or reconceive theories in philosophy of language in response to new research on how information and communication technologies (ICT) have altered the nature of language use. In the other direction, we aim to apply the theoretical resources of philosophy to help address pressing conceptual and ethical problems in the ICT sphere. ICT enables continuous, instantaneous communication among vast numbers of people and as a result, the nature of communication is changing. We're moving from a world dominated by direct interpersonal spoken conversation, written words on paper and fixed one-way communication channels such as television and newspapers, to one where we have modes of communication that are radically different along many dimensions. This raises both foundational theoretical questions and large-scale practical challenges ? it's a field where philosophical theory can speak directly to pressing social and political concerns. Accordingly, we plan to develop a network of researchers with whom to investigate two new research areas in philosophy: (a) applied philosophy of language and (b) the ethics of speech, in the context of the rapid changes in information technology over the last several decades. This network will promote a new, two-way exchange between philosophers and policymakers in the public and private spheres. The network will be directed at researching five 'target areas' where changes in the ICT environment demand that we rethink some basic philosophical assumptions about these phenomena: (i) lying; (ii) silencing; (iii) the foundations of meaning; (iv) meaning change; and (v) authorship. In particular, we anticipate significantly refining the questions philosophers are asking with the help of our colleagues from other fields and from outside the academy.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell