Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Algorithmic Cultures and the Digitalization of the public sector

Tildelt: kr 0,17 mill.

AlgoCult-prosjektet har støttet et forskningsnettverk med mål om å studere bruk og implikasjoner av algoritmer i digitaliseringen av offentlig sektor. Algoritmer og automatisert beslutningstaking blir presentert for publikum som en måte å åpne prosessene for kunnskapsproduksjon for innbyggerne, for eksempel ved å fremme åpenhet og ansvarlighet. Til tross for denne retorikken er det en økende bevissthet om risikoene forbundet med bruk av algoritmer. De er ikke nøytrale verktøy, men har spesifikke intensjoner og skjevheter. De filtrerer hva som kan sees og skaper nye måter å oppfatte verden på. Prosjektet har som mål å etablere et forskningsnettverk og å øke bevisstheten hos både forskere og brukermiljøer gjennom å fremme en kritisk forskningsagenda for å studere hvordan algoritmiske kulturer dannes i praksis, og hvordan disse endrer praksiser i offentlig sektor. Prosjektet har organisert seminarer, workshops og arrangementer med mål om å dele kunnskap og utvikle nye konseptuelle ressurser for å studere digitaliseringsprosesser i offentlig sektor. Prosjektet er tverrfaglig i skjæringspunktet mellom humaniora og informatikk.

The project activities have contributed to establish an interdisciplinary research network with participants from Norwegian Universities, University Colleges and international partners. The network is an arena for sharing knowledge, building collaborations and for developing a novel interdisciplinary approach to critically study Algorithmic Cultures as they emerge in our society. The network addresses the need to unpack such phenomena from different angles simultaneously in order to grasp the interplay of their technical, cultural, political, and scientific meanings and consequences. By organizing seminars and workshops open to the different communities, the project has also contributed to a greater awareness about the theme among researchers, students, and the practitioners that have been involved. This is central also in relation to the current societal debate and policy development on the ethics of AI.

The project addresses the emergence of algorithmic cultures of decision making in the context of the digitalization of the public sector. Despite the promise for opening up the process of knowledge production to the public, there is an increasing awareness of the risks associated with forms of technocratic governance which assume that complex societal problems can be treated as technical problems and addressed by technical solutions. However, algorithms should not be seen as neutral calculative devices. Rather, digital technologies and the algorithms they embed, filter what can be seen, create novel ways of perceiving the world and new visibilities and invisibilities. Such concerns require nuanced theorizing that builds on insight into both the technological basis and the application domain. We seek to develop empirical research and conceptual resources by bringing together an interdisciplinary team of researchers from the humanities (Science and Technology Studies, History of Science, Cultural Studies, and Philosophy of Science and Technology) and computer science (Information Systems Research, Computer Supported Collaborative Work, Participatory Design) who are interested to explore issues and perspectives of algorithmic cultures.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell