Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Dihydroartemisinin-Piperaquine for the Chemoprevention of Malaria in Children with Sickle Cell Anaemia in eastern and southern Africa

Alternativ tittel: Dihydroartemisinin-Piperaquine for å forebygge Malaria i barn med sigdecelleanemi i Østlige og Sørlige Afrika

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

285284

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2024

Geografi:

Sigdcelleanemi er en av de vanligste arvelige sykdommene i verden. Sykdommen bidrar til betydelig sykelighet og død blant barn under fem år i Afrika sør for Sahara. Malaria er fortsatt svært utbredt og er en viktig årsak til sykdom og død hos Afrikanske barn. Barn med sigdcelleanemi er ekstra sårbare om de smittes med malaria. Å forebygge malariasmitte blir dermed viktig for å redusere dødelighet blant disse barna. Behandlingen som i dag er anbefalt til forebygging av malaria hos barn med sigdcelleameni er enten vanskelig å administrere (progruanil), eller er ikke lenger effektiv på grunn av resistens (sulfadoksin-pyrimetamin, SP). Nyere forskning viser at behandling med dihydroartemisinin-piperaquin (DP) kan være et bedre alternativ. Formålet med dette prosjektet er å undersøke sikkerhet og effekt av behandling med månedlig doser DP sammenlignet mot månedlige doser SP. I tillegg ønsker vi å undersøke om den nye behandlingen DP er praktisk gjennomførbar og kostnadseffektiv. Barn med sigdcelleanemi og deres familier vil bli rekruttert ved helsesentre i Uganda og Malawi. Barna randomiseres til behandling med enten DP eller SP, og blir fulgt opp over en periode på inntil vel 18 mnd. Vi håper prosjektet vil gi kunnskap som kan bidra til nye anbefalinger for forebygging av malaria i en sårbar befolkning, og slik redusere sykdom og død. Det tverrfaglige gruppen, ledet av Dr. Idro Richard (Makerere University, Uganda), har lang og bred erfaring fra dette feltet. Teamet inkluderer seniorforskere fra University of Malawi, Makerere University (Uganda), Kenya Medical Research Institute og Liverpool School of Tropical Medicine. Gruppen er den samme som nylig fullførte et vellykket multisenterprosjekt om bruk av DP som malariaforebygging blant barn med alvorlig anemi. Prosjektet er tilknyttet Universitetet av Bergen, med prof. Bjarne Robberstad som prosjektleder. Prosjektet har gjennomgått etisk godkjenning i Uganda, Malawi, England og Norge. Covid-19 situasjonen i Uganda og Malawi har forårsaket nasjonale lock-downs og forsiknket prosjektoppstart, men tross dette forventes rekruttering og oppfølging å være avluttet i løpet av januar 2023. Prosjektet er finansiert gjennom Forskningsrådet's GLOBVAC satsing, og er del av EU's EDCTP2 program.

Sickle Cell Anaemia (SCA) is one of the most common inherited disorders in the world: annually, 300,000 children are born with this disorder. Patients suffer repeated ill health and early mortality most often due to severe complications related to hypoxia often precipitated by febrile illnesses. In particular, children with SCA suffer severe complications and much higher mortality if hospitalised with malaria. Thus, in malaria endemic areas, all are prescribed malaria chemoprevention. However, current chemoprevention regimes are either difficult to adhere to or have sub-optimal efficacy. Dihydroartemisinin-piperaquine (DP) is showing promise to become the malaria chemoprevention agent of choice for children and pregnant women. However, DP lack the antimicrobial and antiflammatory Properties of SP, and there is some concern that other sick visits than malaria may increase if SP is replaced. We propose a multicentre randomised trial to determine the efficacy, safety, cost-effectiveness, and uptake of weekly courses of DP compared to the current standard of care regime in most of eastern and southern Africa, monthly sulphadoxine-pyrimethamine (SP). Participants will be 552 children 6 months – 15 years with a diagnosis of SCA on haemoglobin electrophoresis, recruited from clinics in Jinja and Soroti Regional Referral hospitals in Uganda and from Queen Elizabeth and Kamuzu Central hospitals in Malawi. With the minimum incidence rate of clinical malaria in SCA patients receiving monthly SP estimated at 0.2 events per year, and an effect size of 50% if DP is used (i.e. a 50% reduction in the rate if DP is used as in Bigira et al(19)), will give us a hypothesised incidence rate of 0.1 events per person per year in the DP group. At a power of 0.9 and 0.05 level of significance, we will need 438 individuals to be followed up for 18 months. Allowing for 20% losses to follow up, we shall need 548 participants (274 in each group) to be followed for 18 months. With one interim analysis this number will need to be inflated to 552 participants (276 in either arm) followed up for an average of 18 months to answer the primary question In addition, we will assess the acceptability and uptake of the intervention, the effect on SCA related disease outcomes, the risk of toxicity from cumulative dosing, the development of markers of resistance to DP and Health related quality of life and costs to determine cost-effectiveness. At the end of the study, we shall have available comprehensive evidence on the efficacy, safety, acceptability and cost-effectiveness of the two regimes and which will guide regional policy and national guidelines for preventing malaria in children with SCA.

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn