Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Kontrollromsnett: Tverrfaglig nettverk for kontrollromsforskning

Tildelt: kr 0,30 mill.

Kontrollrom er essensielle i samfunnet for å styre kritisk infrastruktur. De gjør seg i økende grad gjeldende i nye sektorer, og i den kulturelle logikken som etablerer seg med at stadig mer av livet leves gjennom teknologi. Ctrl-net har samlet deltakere fra en rekke fag, fra blant annet filosofi, antropologi og språkvitenskap, samt aktører fra kunstlivet og kontrollroms-bransjer. Sammen utvikler vi kontrollromsforskningens humanistiske potensial, et område som inntil nå har vært underforsket.

Prosjektets utvikling av nettverk har knyttet nye miljøer til Institutt for sosialantropologi og de øvrige deltakermiljøene. Prosjektet har vært med på å forme ett av vertsinstituttets strategiske satsningsområder, og en post.doc er tilknyttet på strategiske midler. Denne vil utvide nettverket og satsningen internasjonalt. Nettverket er i ferd med å utvikle nye prosjekter og søknader, til både nasjoanle og internasjonale finansieringskilder. Forskningsematikker, læringsverktøy- og metodikk fra prosjektet blir inkludert i ytterligere to undervisningsfag. Samarbeidet med Transiteateret fortsetter, og det blir arrangert én eller to forestillinger til med kontrollrommet i Trondheim som lyttepost. Det blir etablert en infrastruktur for kontrollromstest for å eksperimentere sammen med romfart, undervannsfartøy og energi. Nettverket fortsetter, flere miljø knytter seg til. Det planlegges publiseringer innenfor tematikkene makt/kontroll, utviklingstrender og metodeeksperimentering.

Et kontrollrom som har operert i 15 år, er lokalisert hos CiRIS ved NTNU Samfunnsforskning. Her har operatører driftet to eksperiment ved den Internasjonale romstasjonen (ISS) i samarbeid med ESA og NASA og andre kontrollrom i Europa og USA. I løpet av 2017 ble et nytt kontrollrom med tilhørende treningssenter og samarbeidslaboratorium etablert, og det er i tilknytning til dette arealet at dette nettverket ønskes etablert. Her har vi muligheter til å få opp forskning med humanistisk fundert teori- og filosofiutvikling, og som undersøker kontrollrommet som fenomen i samarbeid med teknologiutviklere, kontrollromsoperatører og brukergrupper innenfor sektorer som 1) romfart, 2) atomkraft, 3) beredskap, 4) oljeindustrien, 5)helse, og 6) sjøfart. Nettverkets knutepunkt er humaniora problemstillinger som undersøkes i konkrete kontrollrom, gjennom observasjonsstudier, utviklingssamarbeid, eksperimentering og utvikling av nye universitetsfag. Problemstillinger som kan undersøkes gjennom observasjonsstudier i kontrollrom – men også gjennom utprøving av nye konsept for kontrollrom.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell