Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Pragmatic Trial for HIV Pre-Exposure Prophylaxis Roll-Out in Tanzania

Alternativ tittel: Preeksponeringsprofylakse mot hiv i nøkkelpopulasjoner i den tanzanianske hiv epidemien

Tildelt: kr 15,4 mill.

Det siste tiåret har andelen av befolkningen i Tanzania som er smittet med hiv blitt nesten halvert (den er gått ned fra 8,3% til 4,7%). Hivforekomsten blant menn som har sex med menn (MSM) og kvinner som selger sex (KSSS) er imidlertid nesten 5 ganger høyere enn dette. Forebyggende bruk av antiretrovirale legemidler (pre-eksponeringsprofylakse; PrEP) kan redusere hivsmitte betydelig i disse gruppene. Helsedepartementet i Tanzania har nå begynt å tilby disse medisinene, men forventet lav behandlingsetterlevelse («adherens») kan potensielt redusere fordelene av PrEP. Denne studien har som formål å studere PrEP-bruk og om bedre etterlevelse kan oppnås ved bruk av en mobiltelefonapplikasjon som via smarttelefoner gir brukerne tilgang til informasjon om PrEP, påminnelse om å ta medisinen, diskusjon med andre PrEP-brukere og kommunikasjon med likemannsinformanter og helsepersonell. En rekke spørsmål knyttet til forståelse og bruk av PrEP studeres ved hjelp av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom Universitetet i Oslo (UiO), Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) i Tanzania og det nasjonale aidskontrollprogrammet i Tanzania. Prosjektet er finansiert av GLOBVAC og er en del av EDCTP2-programmet. Fem doktorgradsstudenter (2 fra Norge og 3 fra Tanzania) samt en masterstudent (ved UiO) gjør sin forskning i tilknytning prosjektet. Jichunge-mobilapplikasjonen er utviklet, pilottestet og har vært i bruk i 12 måneder blant studiedeltakere i intervensjonsregionen (Dar es Salaam) og deres erfaringer sammenliknes med PrEP-brukere som ikke får tilgang til en tilsvarende app i en kontrollregion (Tanga). En spørreskjemaundersøkelse ble gjennomført ved behandlingsstart samt etter 6 og 12 måneder i intervensjonsregionen og er nå i sluttfasen i kontrollregionen. Det pågår samtidig kvalitativ forskning blant brukere av PrEP. Prosjektet har så langt resultert i 11 konferansepresentasjoner og to artikler publisert i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter. Den ene av artiklene argumenterer for at brukermedvirkning under utvikling av mobiltelefonapplikasjoner resulterer i bedre funksjoner og mer entusiasme for fremtidig bruk (Mauka et al, 2021). Den andre artikkelen følger appbrukerne i en måned etter at de først fikk appen installert. Omtrent halvparten brukte den på det som forskerne definerte som en «optimal» måte i denne perioden. Optimal bruk var vanligere blant brukere med høyere alder, høyere utdanning, bedre kjennskap til PrEP fra tidligere, dårligere sosialt nettverk og mer erfaring med andre smarttelefonapper. (Mbotwa et al, 2022)

While the HIV prevalence in the general adult population in Tanzania has dropped to 4.7%, recent studies carried out by the group behind this proposal found that the prevalence remain high among men who have sex with men (MSM; 22.3%) and female sex workers (FSW; 30%). PrEP holds the potential to make a significant contribution to lowering HIV incidence in these populations, but has not as of yet been made available in Tanzania. Among issues that have delayed PrEP being made available to MSM and FSW, are concerns about acceptability, uptake and adherence among potential clients, as well as high levels of stigmatization and discrimination of these groups in public health facilities. In order to study the potential uptake and impact of PrEP among MSM and FSW, an innovative PrEP implementation model will be developed and tested in this project. It will use an interactive m-Health platform to establish and maintain contact between health providers and clients, as well as a Peer-to-Peer Mentoring (PPM) approach. The project will take a stepwise phased approach. In work package (WP) 1, a mixed method formative assessment will be conducted to assess the understanding of PrEP among MSM and FSW, their willingness to use this medication, and their opinions on the mobile platform and PPM approach. Factors associated with access to mainstream health services will also be assessed. In WP II, the mobile intervention platform will be developed and peers recruited and trained in collaboration with the at risk populations. Finally, WP III will use a pragmatic quasi-experimental design to assess the effectiveness of the proposed intervention by comparing it to a control group elsewhere in Tanzania (Tanga) where PrEP will be introduced without either the m-Health platform nor PPM. This project will be implemented in collaboration between the University of Oslo, Muhimbili University of Health and Allied Sciences, Dar es Salaam, Tanzania and the Tanzania National AIDS Control Programme.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn