Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

TREAT Child Alcohol Use Disorder (C-AUD) in Eastern Uganda: Screening, diagnostics, risk factors and handling of children drinking alcohol

Alternativ tittel: TREAT: Barn med skadelig alkoholbruk i Øst-Uganda: Identifisering, diagnostisering, risikofaktorer og håntering av barn som drikker alkohol

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektnummer:

285489

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2024

Geografi:

Samarbeidsland:

Alkoholholdige drikker har både en kulturell og sosial side, men alkoholbruk kan også påvirke både mental og fysisk helse, sosial fungering og lede til avhengighet og resultere i skadelig alkoholbruk ('alcohol use disorder', AUD). Tidlig og uttalt rusmiddelbruk øker sjansen for problemer senere i livet. At barn drikker alkohol er ikke godt studert, heller ikke i Uganda. Vi vet at barn som vokser opp under sosial deprivasjon, neglekt, uten omsorg fra voksne eller på gaten er svært sårbare for tilgang til og bruk av illegale stoffer og alkohol. Hvor vanlig der og hvordan alkohol brukes hos hjemmeboende barn med voksent oppsyn på landsbygda i Uganda er ikke tilstrekkelig kjent. Det er heller ikke fullt ut forstått hvordan situasjonen er i skole- eller helsesektoren. Vårt forskningsspørsmål ble basert på tidligere studier i øst-Uganda: I hvilket omfang og hvordan er alkohol- og rusmiddelbruk for barn i Mbale, øst-Uganda? Uganda har som mange andre land sør for Sahara høyt alkoholkonsum og en tradisjon for hjemmebrygg. TREAT C-AUD forskningsprosjektet, med partnere fra Makerere universitetet i Uganda, Universitetet i Bergen og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Norge studerer alkoholbruk hos barn som er hjemmeboende med oppsyn fra voksne. Vi fokuserer på barn i alderen 6-13 år, dvs den gruppen barn som rent aldersmessig tilhører barneskolealder, selv om ulike utfordringer gjør at også eldre barn går i barneskolen og mange barn ikke går på skolen. Prosjektet inkluderer studier av alkoholbruk hos barn på en bred og grundig måte. Det inkluderer utarbeiding og validering av instrumenter til bruk i kartlegging, en større tverrnittsstudie med foresatte og barn, kvalitative studier med barn og informanter i skolen og studier av helsesystemet. Videre har vi rekruttert eksperter, brukere og representanter fra de ulike arenaene i utarbeidingen av våre måleinstrumenter. Vi har gjort noe av datainnsamlingen under Covid-19 pandemien og måtte tilpasset studiene den pågående krevende situasjonen. TREAT C-AUD forskningsprosjektet får dokumentert alkohol- og rusmiddelbruk blant barn i Mbale distriktet i Øst Uganda og utviklet måleinstrumenter for å kartlegge problematisk alkoholbruk hos barn.

Summary: Background: Alcohol use disorder including alcoholism or alcohol dependency among children is a neglected and under-researched area. The TREAT child alcohol use disorder (C-AUD) consortium have been present in the research area for years and observed and identified alcohol use including alcohol dependency among children. Objectives: This project will investigate the magnitude of C-AUD and related household, community, school, health system and clinical factors associated with the problem and suggest scalable changes in the health system for screening, diagnostic and treatment procedures in Uganda. Methods: It will adapt culturally appropriate and operational screening and diagnostic criteria for C-AUD; Investigate the prevalence of C-AUD in the community and health system in addition to risk- and protective factors for alcohol use in children. Further, it will identify the gap in the health system's handling of the issue and suggest changes to the practises. In order to achieve a holistic understanding of the problem we will investigate C-AUD from the children- and schools' point of view. As the field of alcohol use among children is under-researched, our research is explorative in nature aiming for getting a comprehensive understanding of the problems, including what makes alcohol use end up as alcohol use disorder. We will work in close collaboration with ministries, the communities, the school- and health system. We have capacities in child and adolescent psychiatry and substance use, child health and nutrition, public health and implementation research. We will use quantitative and qualitative methods of which the largest component is a community survey involving adapted screening tools and biomarkers in blood and urine. Conclusion: These research findings have the potential to contribute to SDG 3.4 and 3.5 on non-communicable diseases and substance use with relevance for children and respective implementation strategies in sub-Saharan Africa.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn