Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Well fossilization for P&A

Alternativ tittel: Brønnfossilisering for P&A

Tildelt: kr 6,0 mill.

Mineralvekst på rør er et vanlig problem i oljeindustrien, og kalles "scale" på stammespråket. Dette er et tema det er blitt forsket mye på - og da særlig hvordan man kan unngå eller minimere slik mineralvekst. I dette prosjektet snur vi det hele på hodet, og vi undersøker hvordan man kan maksimere mineralvekst på rør. Tanken er å forenkle brønnpluggeoperasjoner ved å kontrollert danne tykke mineral-lag på utsiden av foringsrør (for å danne annulære barrierer) og inne i dem (for å danne brønnplugger). Hvis dette grensesprengende konseptet virker vil det bli mulig å gjennomføre permanent brønnplugging uten bruk av rigg (også for brønner som er skadet av subsidens), og det gir en ny mulighet for å reparere gamle pluggede brønner som har fått lekkasjeproblemer. Prosjektet vil basere seg på den store kunnskapsbasen som er blitt bygget opp rundt temaet mineralvekst i brønner, og det vil fokusere på å teste lovende måter for å maksimere mineralvekst på rør. Eksempler er: å ta i bruk biomineraliseringsprosesser, å sette spenning på brønnrørene og/eller å skreddersy brønnfluider for å maksimere mineralvekst. Hvis konseptet fungerer som tenkt kan det gi innsparinger i størrelsesorden ti til hundre millioner kroner pr brønn, og det vil øke sikkerheten på norsk kontinentalsokkel både for petroleumsaktiviteter og for CO2-lagring. I løpet av året 2021 testet vi elektrokjemisk utfelling av mineraler fra Gyda, Smeaheia, Ekofisk, Troll, Statfjord og Sleipner ved å blande disse feltenes rapporterte reservoarvann. Utfelling ble provosert frem i reservoarvannet med og uten tilgang på CO2. Vi fant at mengden utfelt materiale økte proporsjonalt med konsentrasjonen av kalsium i vannet. Mer mineral ble også deponert når CO2 ble boblet gjennom løsningen. Vannet fra Gyda, som hadde høyest kalsium-konsentrasjon, gav størst utfelling. Det ble også påvist at mineraldeponering kan forhindres ved bruk av anodisk polarisering. Disse funnene har stor betydning for både å forebygge og maksimere mineralvekst i brønner, og vi har foreslått en ny type intervensjonsutstyr som kan brukes i brønner for å maksimere mineralvekst.

-

Formation of mineral scale is a common problem in tubing pipes in petroleum wells. Over the years, scientists have learnt a lot about scale formation, and the idea of this proposal is to make use of this knowledge in a groundbreaking new way. Instead of trying to minimize scale formation, which has been the goal so far, we aim to maximize scale formation. The goal is to simplify permanent well plugging and abandonment (P&A) by forming thick mineral layers outside unsupported well pipes (to form annular barriers), and inside them (to form well plugs). The project will focus on testing the applicability of promising ways of enhancing scale formations in/on pipes, such as applying voltage on the pipe and tailoring well fluids for scale formation. If the method works, it opens for completely rig-less P&A of all well types (also those damaged by subsidence), and it offers a possibility to repair previously P&A'ed wells if the upper part of the well pipes can be accessed. Potentially, this can give savings in the range of ten-hundred million NOK per well, and it will greatly enhance the safety on the Norwegian Continental Shelf, both for oil & gas activities and for CO2 storage.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum