Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Mapping and interrogating top-down control of the memory engram of the posttraumatic stress disorder.

Alternativ tittel: Identifisering av endringer på DNAet til psykosepasienter som følge av kannabisbruk

Tildelt: kr 2,3 mill.

Utbruddet av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) utløses av en livstruende opplevelse, som etterlater et varig spor av trauma minne. Personer med PTSD klarer ikke å skille likhetstrekk mellom forskjellige kontekster; minner blir stort sett generalisert, slik at en lignende kontekst genererer en robust tilbakekalling av traumatiske opplevelsen, på måter som alvorlig forhindrer individuell velvære og daglige aktiviteter. For øyeblikket er det ingen ideell behandling for PTSD. Selv om mest av folk som har en traumatisk hendelse viser en akutt respons på den, vil bare en undergruppe av dem til slutt utvikle PTSD. Vi mener at PTSD forårsaker av en dysfunksjonell synaptisk kontroll ovenfra og ned, fra den mediale prefrontale cortex til amygdala og hippocampal hjerne områder, som orkestrerer over-konsolidering og svekkelse av utryddelse av fryktminner og dermed fører til langvarige atferdsendringer. I en dyr modell for PTSD har vi identifisert endring i genutrykk or regulering mellom individer som utvikler PTSD eller ikke.

-

The onset of posttraumatic stress disorder (PTSD) is triggered by a life threatening experience, which leaves a lasting trace of fear memory. Individuals with PTSD are unable to distinguish the similarities between different contexts, so that a similar context generate a robust recall of a bad experience, in ways that severely compromises individual well-being. Even if subjects experiencing a traumatic event, only a subset (susceptible) of them ultimately will develop PTSD. We hypothesize that PTSD is caused by a dysfunctional top-down synaptic control, from the medial prefrontal cortex (mPFC) onto amygdalar and hippocampal domains, that orchestrate the overconsolidation, excessive retrieval, generalization and impairment of extinction of fear memories thus leading to long-lasting behavioural alterations. Our translational interdisciplinary collaborative consortium combines expertise in animal behaviour, genetic engineering, in vivo electrophysiology, whole-brain imaging, transcriptomics and epigenomics, and clinical studies. With these interdisciplinary collaborations, we aim to decipher the mechanisms of maladaptive responses to trauma in animals, and translate these results to humans. Our subaims are: - To decipher in rats the differences in connectivity parameters in susceptible and resilient animals by MRI and DTI. - To measure changes in functional synaptic strengths by electrophysiology. - To map gene expression and epigenetic modifications. - To quantify the parameters identified in rat models in human blood. - To manipulate cell assemblies recruited by context exposure in rats and investigate which activity parameters can be modified for the retrieval of a latent PTSD-engram - To investigate if genetic manipulations and potential phenotypic changes would correlate with changes in brain activity, connectivity, gene expression and epigenetics states, and blood hormone levels. - To investigate genetic top-down control by several genes.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering